Koppelingen

Algemeen

Definitie wat is een koppeling?
Wat verstaan we onder een “koppeling”? In het kort is dit een relatie die gelegd is met een andere applicatie of met externe data of een Service waarbij data uitgewisseld wordt.

Waarom een koppeling?
Redenen om te koppelen zijn o.a.  het opheffen van redundantie, het valideren van data of het doorsluizen of ophalen van (andere) data uit andere systemen.

Technische info over koppelingen
Een koppeling kan gemaakt worden met een API (REST,  SOAP, XML, JSON etc.) of indien er geen API is door uitwisseling van bijvoorbeeld CSV bestanden. We gaan in dit document verder niet in op de techniek.

Standaarden versus op maat ontwikkelde koppelingen
Sommige koppelingen zijn koppelingen die er gewoon moeten zijn: Als je op een e-mail adres klikt in de CRM dan verwacht de gebruiker dat zijn standaard mailprogramma opent, idem voor een hyperlink als je erop klikt opent je browser. Of als je op een adres klikt en Google maps opent!

Andere koppelingen zijn koppelingen waarbij een keuze gemaakt wordt voor een bepaalde leverancier waar je vaak ook abonnement nodig hebt : adresvalidatie waarbij je bijvoorbeeld postcode en huisnummer invoert en de adresvalidatie service een straat en stad ophaalt. Deze koppeling wordt vaak gerealiseerd met een Webservice. Het kan zijn dat een leverancier meerdere koppelingen kan maken voor dezelfde toepassing. (er zijn meerdere adresdata-bibliotheken beschikbaar bijvoorbeeld).

Dan zijn er de koppelingen die op maat gemaakt worden, soms voor 1 klant, maar dikwijls voor meerdere klanten. Denk hierbij aan koppelingen met kaartverkoopsystemen en financiële systemen.

Overzicht systemen in onze sector

In onze sector zien wij vrijwel overal de volgende systemen waarmee we mogelijk kunnen koppelen:

Eventplanningsysteem
Ticketingsysteem
Horecasysteem
Financiële Administratie
Fondsenwervingsysteem
Gebouwenbeheersysteem
Personeelsplanningsysteem
Centraal CRM systeem
Website/CMS
Mailings/ campagnesysteem
E-mailsysteem
Rapportagesysteem
Filmdatabanken
Betaalsystemen

De volgende koppelingen zijn al gerealiseerd. Voor sommige koppelingen is een licentie nodig.
Indien technische informatie nodig is, kan deze opgevraagd worden bij ESB.

Ticketing

Vanuit het planningsysteem events uploaden naar het ticketingsysteem.
Voordeel is dat het event maar 1 keer ingevoerd wordt.

Vanuit het kaartverkoopsysteem kaartverkoopstanden ophalen.
Voordeel is dat de standen in de planningsoftware gevisualiseerd kunnen worden en dat er rapporten mee gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld een borderel.

Voorbeelden van deze koppelingen zijn gerealiseerd met SRO, TicketMatic, TicketMaster, Tixly, Itix, LVP, Active Tickets.

Financiële administratie

Vanuit het planningsysteem CRM data en cijfers over zaalhuur en items uploaden.
Vanuit het planningsysteem CRM data en abonnement-data uploaden.
Vanuit het financiële systeem betaalinformatie terug ontvangen.

Voorbeelden van deze koppelingen zijn gerealiseerd met AFAS, Exact, Minox, Decade, AccountView.

Horecasystemen

Vanuit onze planningssoftware kan info over boekingen doorgegeven worden aan horecasystemen en er kan data geïmporteerd worden vanuit horeca-systemen. Hiervoor kunnen we op maat gemaakte koppelingen maken of er kan gebruik gemaakt worden van de standaard Endpoints.

CRM Systemen

Wordt aan gewerkt…

Koppelingen met websites

Vrijwel alle klanten hebben een website waar event info gepubliceerd wordt. Deze info zit vaak ook in het planningssysteem. Hiervoor worden vaak Endpoints gebruikt, zodat de data maar 1 keer ingevoerd hoeft te worden. In de praktijk is dit vaak een op maat oplossing en sterk afhankelijk van de wensen van de klant en de kunde van de webbouwers.

Personeelsplanning

iStaff is de module die wij leveren voor het plannen van personeel. Deze module kan gevoed worden door externe pakketten, bijvoorbeeld voor het inlezen van beschikbaarheid van medewerkers (dit kan overigens ook in iStaff maar soms zijn er andere systemen in gebruik voor dit onderdeel).

SEPA

Het is mogelijk om een SEPA (betaalbestand) automatisch aan te maken voor het innen van abonnementsgelden, lidmaatschappen of donaties.