Release 24.04 | 15.05.2024

Dashboard

Nieuwe Features

ITD-8050 | (8254) Verplaatsen dupliceerbare Extra Data Veldgroepen

Het is nu mogelijk om dupliceerbare Extra Data Veldgroepen van positie te verplaatsen. Hiervoor is naast de gedupliceerde groep(en) een verplaats icoon toegevoegd. Met dit icoon kun je de groep slepen naar een andere positie. Dit geldt overigens niet voor de eerste Veldgroep, deze blijft op de 1e positie (onderaan) en kan niet verplaatst worden.

ITD-6352 | (6983) Niet gemapte Prijstypes

Als een Prijstype niet gemapt is in de configuratie van de koppeling met het kaartverkoopsysteem, wordt dit Prijstype nu automatisch gemapt naar een gereserveerd Prijstype waarin alle niet gemapte Prijstypes samen getoond worden.

Instellingen | Deals | Prijsrangen – de Rang Overige is toegevoegd (deze kun je niet verwijderen)

Instellingen | Deals | Prijstypes – het Prijstype Overige is toegevoegd (deze kun je niet verwijderen)

De niet gemapte Prijstypes worden op deze Rang in dit Prijstype getoond in de Deal.

 

ITD-7305 | Start en Eindtijd van de dag

In deze versie introduceren we de Start en Eindtijd van de dag. Vaak duren concerten / events tot ver na middernacht maar wil je niet zien dat de volgende dag ook echt een dag later is. Stel je concert start om 23:30 uur en duurt tot 1:30 uur, dan is het concert dus de volgende dag afgelopen. In de applicatie kun je nu instellen dat je einde dag bijvoorbeeld om 03:00 uur is. Dan is het concert op 1 dag en niet op 2 dagen.

Dit is nu doorgevoerd in de lijstweergave. In volgende versies voeren we dit ook door in de dag en weekweergave.

Ga hiervoor naar Instellingen | Algemeen | Features in de Applicatie en voer de start en eindtijd van de dag in.

Bugfixes

ITD-8059 | Tijdstip in Notificaties

Het tijdstip waarop een wijzigingen plaatsvond toonde in de Notificaties soms -2 uur. Deze tijd wordt nu weer correct weergegeven.

ITD-8247 | Issue met aanmaken CRM in +Project

De fout die je zag na het toevoegen van een CRM in +Event of +Project is opgelost.

ITD-8253 | Ticketing id in Eventlijst API

Het ticketing id toont nu ook in de Eventlijst API

ITD-8268 | Ruimtes in Dag/Weekweergave

Als een Rol geen Rechten heeft op een Ruimte dan wordt deze Ruimte automatisch verwijderd uit de Dag en Weekweergave.

Let op: als een Gebruiker meerdere Rollen heeft dan worden de Rechten op Ruimtes van de 1e Rol in acht genomen.  In een latere versie lossen we dit op zodat dit per rol doorgevoerd wordt in de Dag en Weekweergave.  Dit lukte niet meer in deze versie.

ITD-8271 | E-mail en Tel. Type verplicht bij invoer CRM in +Project

Als een nieuwe Organisator en/of een nieuwe Contactpersoon aangemaakt wordt bij het aanmaken van een nieuw Project, dan is bij het invullen van het e-mail en het telefoonnr. het bijbehorende type verplicht.

ITD-8274 | Scherm met keuze exporteer naar

Nadat je een Event exporteerde naar e-mail toonde het exporteerscherm nog, dit is nu gesloten als je terugkomt in het Eventscherm.

ITD-8278 | De Eventnaam in e-mail

Bij het exporteren van een Event naar e-mail, wordt de inhoud van het veld Eventnaam nu voor de Projectnaam doorgegeven.

ITD-8269 | Issue in de Procesflows

In specifieke gevallen bleef het slotje soms op slot ook al werd aan alle condities voldaan. Dit is opgelost in deze versie.

ITD-8290 | CRM Referenties bij Projecten

In deze versie is het weer mogelijk om Contacten bij Projecten op te slaan. Dit zijn de Contacten in het blok Contacten in het Project. In de vorige versie kon je de Contacten selecteren maar deze verdwenen daarna weer.

iStaff

Nieuwe Features

Velden aan en uitzetten in het CRM Grid in de Weekweergave van iStaff

In de Weekweergave van iStaff zie je nu een nieuw icoon waarmee je bepaalde velden in het CRM grid aan en uit kunt zetten.

Het betreffende veld uitvinken wil zeggen dat je het veld niet meer ziet. Velden kunnen aan en uitgezet worden door op het icoon te klikken en de velden aan of uit te vinken.

iStaff Dagweergave

In de Dagweergave van iStaff is het volgende gewijzigd:

 • Gearchiveerde Events tonen niet meer.
 • De werkelijke uren kunnen goedgekeurd worden door op de v te klikken naast de Dienst

Rechten op Werkelijke Uren

Per CRM Contract kan nu bepaald worden of de Werkelijke uren ingevoerd mogen worden.

De CRM kan als de optie bij het betreffende Contract aangevinkt is zelf via het iStaff Portal de Werkelijke uren invoeren.

Rechten op het Goedkeuren van de Werkelijke Uren

De Rechten om Werkelijke uren goed te keuren worden per Rol ingesteld.

Ga naar Instellingen | CRM | Rechten | Acties Gebruikers | Selecteer het Recht Goedkeuren Werkelijke Uren per Rol.

Werkelijk Uren die goedgekeurd zijn kunnen niet meer gewijzigd worden

Als de Werkelijke uren goedgekeurd zijn kunnen deze niet meer gewijzigd of verwijderd worden. De hele entry wordt dan grijs in de Dagweergave.

Wijzigingen in de Weekweergave van iStaff

 • Er wordt nu een rode rand om de Dienst getoond als een Dienst gepland is voor een medewerker met toegekend verlof. Het betreft een rode rand om de Dienst in de CRM lijst en om de Dienst in het Event boven in het scherm in de Weekweergave.

 

 • Gearchiveerde Events tonen niet meer in de Weekweergave van iStaff.

 

 • Als je via de Weekweergave naar de Dagweergave gaat wordt nu de Dagweergave geopend op de datum die geselecteerd is in de Weekweergave.

 

 • In de Weeksjablonen kun je aangeven of de Events open of gesloten getoond moet worden. Dit stel je in via Instellingen | iStaff | Weeksjablonen | open een Sjabloon | vink aan of uit ‘Toon Events met te plannen Diensten geopend’.

Automatisch Roosteren

Er is een aanvang gemaakt met de functie Automatisch roosteren. Er is een knop toegevoegd in de Weekweergave van iStaff waarmee het Automatisch roosteren gestart kan worden. Een nieuw scherm waarin de week met start en einddatum en de contracten gekozen kunnen worden voor het automatisch roosteren van medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: neem contact op met Support voor je met Automatisch roosteren aan de slag gaat. 

Weeksjabloon toevoegen in de weekweergave

In de iStaff Weekweergave kan een Weeksjabloon nog maar 1 keer gekozen worden.

CRM Selectie in Filter Weekweergave

In de iStaff Weekweergave is het nu mogelijk om een of meerdere CRM’s te selecteren.

Dagdelen

In deze versie is het mogelijk om Dagdelen aan te maken.  Deze Dagdelen zijn zichtbaar in het CRM grid in de Weekweergave van iStaff.

Geef hiervoor aan dat je wilt werken met Dagdelen:

Instellingen | Algemeen | Features in de Applicatie | Maak Dagdelen beschikbaar in de software

Stel daarna de Dagdelen in:

Instellingen | iStaff | Dagdelen

Dagdelen hebben een Naam, een Starttijd en een Eindtijd.

Opmerking: neem contact op met Support voor je met Dagdelen aan de slag gaat. 

Nieuw iStaff Weekrooster rapport

Een nieuw weekrooster is beschikbaar in de iStaff Weekweergave Rapporten.

Ga naar iStaff | Weekweergave | klik op het Rapporten icoon. Het Weekrooster kan hier gekozen worden.

 

 

De selectiemogelijkheden worden zichtbaar in de report viewer:

 

 

 

De uitvoer is in Excel en toont als volgt:

 

 

 

Wil je dit rapport ook neem dan even contact op met ons. 

Bugfixes / verbeteringen

Aanvinkvakje Events met diensten verwijderd

In het Filter van de Weekweergave is de selectie op Events met Diensten verwijderd.

Standaard tonen nu Events met Diensten.

Aanvinkvakjes in het 2e scherm verwijderd

In het 2e scherm in de weekweergave van iStaff zijn de aanvinkvakjes voor de CRM namen verwijderd. Dit is gedaan omdat de Acties op geselecteerde CRM’s niet mogelijk zijn in dit 2e scherm.

Knop voeg Dienst toe in Weeksjabloon

Het is nu weer mogelijk om een Dienst toe te voegen in een Weeksjabloon.

Instellingen | iStaff | Weeksjablonen | Open de dag waarop je de Dienst wilt toevoegen en voeg de Dienst toe.

Meivakantie

Release 24.03 | 04.04.2024

Dashboard

Nieuwe Features

ITD-8245 | Instellen wat te zien in de kleine blokken in de weekview

Het is nu mogelijk om via Mijn Account | Instellingen | Weekweergave Instellingen in te stellen wat je wilt zien in de kleine blokken: Event Tag of Eventnaam of Projectnaam. Dit is een persoonlijke instelling.

ITD-8246 | Procesflow - datum toegevoegd aan Event

“Procesflow toegevoegd aan Event op datum”  is nu een optie in de Procesflowtaken.

ITD-8247 | CRM Data bij nieuwe CRM aanmaken in nieuw Project

Tijdens het aanmaken van een nieuw Project kun je een nieuwe Organisator en Contactpersoon aanmaken. In het scherm waarin je dit doet (quick add CRM) kun je nu ook het standaard telefoonnummer en het standaard e-mailadres toevoegen.

ITD-8261 | Event naar Google/Outlook zenden

In de Event Details zie je nu een extra icoon waarmee je een event kunt zenden naar:

 • Google Calender
 • Microsoft Outlook (365)
 • Outlook/ Applemail (ics file)

Het Event wordt hiermee geexporteerd met de volgende data:

Projectnaam | Event Datum | Start en Eindtijd | Ruimtes.

ITD-8253 | Ticketing ID in Datafeed

In de vorige release was het al mogelijk om het Ticketing id met de datafeed per Event op te halen, dit kan nu ook in de Eventlijst feed.

ITD-8260 | Upload naar TicketMatic - Eventnaam toegevoegd

Het is nu mogelijk om de content van het veld Eventnaam te uploaden naar het veld subtitel in TicketMatic.

Bugfixes

iStaff

Nieuwe Features

iStaff login en wachtwoord

Het is nu mogelijk om voor iStaff gebruikers een login te maken waarmee zij alleen in het Portaal kunnen en niet in de backoffice.

Ga naar Instellingen | Rollen. Hier is een extra kolom toegevoegd waarin je kunt aangeven of de gebruiker alleen in het Portaal mag.  Bij het aanvinken ervan worden alle andere checkboxen automatisch uitgezet.

Het is uiteraard mogelijk dat de Gebruiker meerdere rollen heeft, er zijn dan 2 Stuur wachtwoord mail knoppen in de CRM.

In Instellingen | CRM | Rechten is nu de mogelijkheid toegevoegd om een iStaff Wachtwoord te mailen.

iStaff Filters weekweergave

Het is nu mogelijk Filters te maken in de iStaff Weekweergave. Je kunt een naam geven aan een filter en deze oproepen en gebruiken.

iStaff CRM lijst

Er zijn 2 iconen beschikbaar rechtsboven de CRM lijst: een icoon waarmee je de CRM lijst kunt vergroten en het icoon ernaast waarmee je de CRM lijst naar het 2e scherm brengt. Je kunt diensten van het ene scherm slepen naar het rooster in het tweede scherm.

Let op: het is niet mogelijk om in het 2e scherm nadat je CRM’s selecteert Acties uit te voeren. Dit doe je alleen in het eerste scherm.

 

iStaff Events met Diensten

In de iStaff Weekweergave zie je nu standaard de events met Diensten, uitgeklapt.

Let op: de filteroptie Events met Diensten doet momenteel niets.

 

iStaff diverse lay-out verbeteringen zijn doorgevoerd

In de iStaff Weekweergave zie je nu standaard de events met Diensten, uitgeklapt.

Let op: de filteroptie Events met Diensten doet momenteel niets.

 

Release 24.02 | 07.03.2024

Dashboard

Nieuwe Features

ITD-8231 | X in diverse schermen groter en Annuleerknop

Het x in diverse schermen is groter gemaakt en er is nu altijd een Annuleerknop

ITD-8248 | CRM lijst gesorteerd op achternaam i.p.v. voornaam

De CRM lijst is nu gesorteerd op achternaam i.p.v. op voornaam.

ITD-6979 | Extra kolom met totalen en totaalbedrag in ticket tabel in Deal

Er is een extra kolom met totalen en het totaalbedrag toegevoegd in de ticket tabel in de Deal

ITD-6980 | Laatste wijziging van status is te zien in het i'tje Event Details

De laatste wijziging van de status is nu te zien in het i’tje in de Event Details, je ziet tevens wie deze wijziging doorvoerde en wanneer

ITD-8241 | Naam van Tab in browser toont nu productnaam iTheatre, iConcert of iMuseum

De naam van de Tab in de browser toont nu de productnaam iTheatre, iConcert of iMuseum i.p.v. Dashboard

ITD-8253 | Het ticketing id nu in Event FeedFilter meegegeven

Het ticketing id wordt nu in de Event FeedFilter meegegeven

Bugfixes

Release 24.01 | 08.02.2024

Dashboard

Nieuwe Features

ITD-5684 | Deals Endpoint 1 is beschikbaar

Deals Endpoint 1 is beschikbaar als het API platform in je omgeving opgeleverd is.

Zie de swagger voor meer info.

ITD-7943 | Prijstypes tonen in Deal in volgorde zoals in Ruimte Sjablonen.

De Prijstypes tonen nu in de Deal in de volgorde zoals in de Ruimte Sjablonen.

ITD-7808 | Prijslijsten in de gewenste volgorde zetten

Er is nu een verplaats icon toegevoegd in de Prijslijsten

Pas de volgorde aan via Instellingen | Ruimtes (en Items) Prijslijsten | sleep de Prijslijsten in de gewenste volgorde.

ITD-8114 | Einddatum blijft behouden bij wijzig Startdatum bij events over meerdere dagen

Als een Event over meerdere dagen geboekt is, dan wijzigt nu de Einddatum niet automatisch als je de Startdatum aanpast: de Einddatum blijft behouden.

ITD-8224 | Procesflow toont nu ook in de Controleer data tabel

Bij het boeken van een reeks Events zie je nu in de tabel Controleer Data ook de naam van de Procesflow. In de vorige versie was deze kolom leeg.

Bugfixes

iStaff

Bugfixes

ITD-283 | Filters worden nu weer automatisch toegepast na navigatie/terugkeer in de iStaff weekweergave

In de iStaff Weekweergave worden de selecties in het filter bewaard als je navigeert door de weekweergave.

ITD-287 | Gekoppelde diensten

Het koppelen van Diensten is tijdelijk niet meer mogelijk. Er is een fout ontdekt in deze functionaliteit die eerst opgelost moet worden.

Als er al gekoppelde Diensten waren voor deze Release dan zijn deze wel nog zichtbaar en deze Diensten kunnen ontkoppeld worden.

Repertoire

Bugfixes

ITD-8203 | Een issue waarbij de elevator pitch niet opgeslagen werd als de titel leeg was is opgelost

De fout bij het opslaan van een nieuw aangemaakt Programma is opgelost.

Release 2.0.9.f.4 | 11.01.2024

Dashboard

Nieuwe Features

ITD-6409 | Actie Kopieer Event Tijdschema

Er is nu een Actie waarmee je een Event Tijdschema kunt kopiëren naar een selectie van andere Events. Je kunt deze Actie gebruiken in de Eventlijst. Selecteer een Bronevent en Doelevent(s) | Acties Kopieer Event Tijdschema.  Tijdens het kopiëren past de routine ook de tijden in het Tijdschema aan relatief aan de Eventtijden van de betreffende Events.

Let op: het Recht om deze Actie te gebruiken kun je instellen per Rol en standaard is deze Actie uit voor alle Rollen. (Instellingen | Events | Rechten | Event acties | Kopieer Event Tijdschema.

ITD-7706 | Aanpassing in het Overlapmechanisme

Overlappingen tonen niet meer als de Eindtijd van het Event in de Ruimte gelijk is aan de Starttijd van het andere Event in die Ruimte.

ITD-8175 | Login token

De logintijd waarbij je niet opnieuw hoeft in te loggen is nu ingesteld op 12 uur. (Dit was 3 dagen). Het rapport Alle Logins wordt opnieuw opgebouwd met de Logins vanaf de dag waarop deze Release doorgevoerd is.

ITD-8208 | TikTok

Bij de sociale netwerken is TikTok toegevoegd. Stel deze in via Instellingen | Algemeen | Settings Sociale Netwerken. Je ziet dan in het Dashboard ook een TikTok icon.

Bugfixes

ITD-8206 | Issue met Filters

Een fout bij het opslaan van een EventlijstFilter waarin Procesflow Stappen opgenomen zijn is opgelost.

ITD-7646 | Issue met Ruimte Eenheid

De Eenheid bij de Ruimte (in de Instellingen) wordt nu correct opgeslagen. Let op: als een Ruimte geen Eenheid had, moet deze wel nog gekozen worden in de Standaard Instellingen van die Ruimte. Instellingen | Ruimtes | Ruimtes – open de betreffende Ruimte en geef een Eenheid op.

ITD-8215 | Issue met wijzigen Ruimtenaam

Een fout bij het wijzigen van de naam van de Ruimte in de Instellingen van de Ruimte is opgelost.

ITD-7973 | Issue met Status Itemsboekingen

Het verwijderen / leegmaken van de Itemboeking Status in de Itemsboekingen is nu weer mogelijk.

Mobile

Bugfixes

ITD-8189 | Issue met Documenten

Documenten tonen nu weer op de Mobile nadat je ververst.

Repertoire

Bugfixes

ITD-8134 | Fout bij het opslaan

De fout bij het opslaan van een nieuw aangemaakt Programma is opgelost.

ITD-8144 | Issue met verversen van de lijst

De Programmalijst ververst nu correct zodat ook nieuw aangemaakt Programma’s direct tonen in de lijst.

ITD-8203 | Issue met updaten van een veld

Het issue waarbij de Elevator pitch niet opgeslagen werd is opgelost.

Release 2.0.9.f.3 | 14.12.2023

iStaff

Nieuwe Features

iStaff-147 | Naam medewerker

De naam van de medewerker toont on hover in de tabel met diensten.  

Als de dienst is toegekend, is nu ook de naam van de medewerker zichtbaar in de iStaff weekweergave, als op de dienst wordt geklikt.  

iStaff-167 | Verbeterde visualisatie in iStaff grid

Gearceerde blokken zijn gewijzigd in volledig gekleurde blokken 

De blokken die in de iStaff weekweergave zichtbaar zijn als een medewerker afwezig is of daarvoor een verzoek heeft ingediend, tonen nu niet meer gearceerd maar volledig gekleurd. Grijs als het verzoek is geaccepteerd en oranje als het verzoek nog in afwachting is.  

iStaff-166 | Verbeterde navigatie

In de navigatie tussen de dag- en weekweergave van iStaff, wordt de datum nu onthouden

iStaff-151 | Verbetering in Portaal voor Medewerkers

Het diensttype toont nu op iPortal (Medewerkersportaal)

iStaff-50 | Week en maandlijst in Medewerkersportaal

Op het iStaff portaal is het nu mogelijk om het rooster per week of maand te bekijken.  

Hiervoor zijn nieuwe knoppen in de navigatie toegevoegd. 

Bugfixes

iStaff-117 | Issue met incorrecte datum in iStaff Weekweergave

Na het terugkeren naar de weekweergave in iStaff, werd de verkeerde datum in de blauwe header getoond. Dit is nu opgelost.  

iStaff-120 | Issue met volgorde Scenario's

De volgorde van de scenario’s is consequent en op basis van de diensttypes, zoals aangegeven in de systeeminstellingen, in Eventdetails pagina, de Dagweergave en Weekweergave van iStaff 

iStaff-165 | Issue met wijzigen van start- en eindtijd

De start- en eindtijd van een dienst kan weer gewijzigd worden in de [wijzig dienst] pop-up 

 

iStaff-164 | Issue met scrollen

De scollbar in de iStaff lijst is gefixed

iStaff-280 | Issue met toegevoegde diensten/medewerkers

In de iStaff Weekweergave: de diensten en medewerkers die toegevoegd werden in de iStaff popup toonden niet in deze weergave. Dit is opgelost. Je ziet nu de naam van de medewerker in de blokken in het bovenste gedeelte van de weergave en in de dagweergave en in het Grid.

Release 2.0.9.f.2 | 16 & 17.11.2023

iRepertoire

ITD-8165 | Lijst Programma’s Werk

De lijst waarin je ziet in welke Programma’s een Werk uitgevoerd is, is nu gesorteerd op naam voor de Programma’s zonder werken.

Services

In de periode van deze release was Development ook bezig met de volgende taken:

 • Diverse nieuwe omgevingen opleveren voor nieuwe klanten
 • Afronding van aanpassingen in de reporting services
 • Onderzoek naar de vereisten voor bepaalde rechten
 • Ontwikkeling van de koppeling met PrimeTime waarbij we aan en afwezigheid inlezen in iStaff
 • Afronden van de koppeling met AFAS

Standaardrapporten

Aanpassingen en of nieuwe rapporten worden nadat de updates uitgevoerd zijn beschikbaar gemaakt. Dit kan een of twee weken duren voor je deze aanpassingen / nieuwe rapporten ziet. Je krijgt hierover dan een servicebericht.

Dashboard

Aanpassingen in de draaiboeken worden doorgevoerd.
Er wordt gewerkt aan een standaard borderel voor alle dealtypes
Aanpassingen in de week en maandrapporten

iRepertoire

Aanpassingen in de API’s zijn doorgevoerd

iStaff

Aanpassingen in het dagrapport worden doorgevoerd

Een weekrapport is gespecificeerd

Herfstvakantie

Release 2.0.9f | 20.9.2023

Nieuwe Functionaliteiten

ITD-8087 | CRM Zoekveld in de CRM lijst

In de CRM lijst is nu een extra zoekveld toegevoegd voor het zoeken op e-mailadressen. In deze release wordt alleen gezocht op e-mailadressen die gemarkeerd zijn als Standaard e-mailadres. Dit om performance redenen.

ITD-7985 | Toevoegen Ruimtes in diverse weergaven

In de Dag – en weekweergave kun je nu alleen nog Ruimtes toevoegen waarop je Rol rechten heeft. Er is bovendien een script ontwikkeld waarmee Ruimtes waarop je Rol geen rechten heeft, verwijderd worden van de Weergaven.

Heb je gebruikers die geen rechten hebben op een bepaalde ruimte? Neem contact met ons op.

ITD-8034 | Wijziging in tekst bij Wachtwoord zenden

Als je een wachtwoord opvraagt en een niet bestaand mailadres invoert krijg je nu niet meer te zien dat het mailadres niet bestaat. Het bericht is nu dat als het mailadres bestaat je een link krijgt om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Services

In de periode van deze release was Development ook bezig met de volgende taken:

 • Het oplossen van diverse Security issues gevonden gedurende een Pentest door een ethical hacker van KPN
 • Een andere methode om rapporten beschikbaar te maken (verwacht in versie 2.0.9.f-1)
 • Het fixen van issues met Gmail adressen bij het verzenden van mails
 • Het verbeteren van de performance in de Agendaweergaven (Dag en Weekweergave)
 • De koppeling met Cursad, een cursusadministratiesysteem waaruit we Events inlezen in onze software
 • Diverse issues in de koppeling met TicketMaster, extra monitoring

Standaardrapporten

De volgorde van de Extra Data velden zoals deze op het scherm getoond worden, kan nu ook automatisch toegepast worden in rapporten.

 

In ontwikkeling zijn momenteel:

 • Diverse wijzigingen in de standaard draaiboeken
 • Een standaard rapport met de prijslijsten per Ruimte / Item
 • Aanpassingen in de week en maandrapporten waarbij kolommen toegevoegd worden voor de CRM Labels en bijbehorende CRM’s en enkele fixes
 • Aanpassingen in financiële rapporten
 • Bovenstaande rapporten worden opgeleverd nadat de nieuwe manier van uitrollen van rapporten opgeleverd is. (verwacht in versie 2.0.9.f-1)
 • Exports op maat voor een specifieke koppeling met AFAS

Bugfixes

Dashboards

ITD-5584 | Corrigeren van de Naam van het bedrijf of de Contactpersoon in de CRM

Corrigeren van de Naam van het bedrijf of de Contactpersoon in de CRM gaat nu vlot en zonder issues.

ITD-8028 | Het archiveren van Events

Het archiveren van Events kan nu weer zonder fouten plaatsvinden.

ITD-8030 | Het verwijderen van Events

Het verwijderen van Events kan nu weer zonder fouten plaatsvinden.

ITD-8031 | Aanpassen van de Event Boekingstatus

Het aanpassen van de Event Boekingstatus kan nu weer zonder fouten plaatsvinden.

ITD-8063 | De Actie Verwijder Events werkt weer

De Actie Verwijder Events werkt weer zonder fouten.

ITD-8092 | Een ‘ (apostrof) in het label van een Extra Data veld

Een ‘ (apostrof) in het label van een Extra Data veld is nu mogelijk zonder dat dit fouten genereert. Ook het issue waarbij een ‘(apostrof) in een memoveld gedupliceerd werd is opgelost.

iRepertoire Fixes en verbeteringen

Zomervakantie

Release 2.0.9d | 17.5.2023

 

Met deze Release leveren we Nieuwe functionaliteiten, Rapportaanpassingen en diverse Bugfixes. 

Let op:

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

ITD-7695 | Toon alleen Ruimtes met Events

In de Dag en Weekweergave kun je nu aangeven dat je alleen Ruimtes wilt zien waarin Events plaatsvinden.
Ga naar de Weergave en open het Filter via het Filtericoon:


Zet een vinkje in de 2e optie: Toon alleen Ruimtes met Events. 
Je kunt deze optie per Filter bewaren, door onderdaan op Filters bijwerken te klikken:


Opmerking: dit werkt alleen niet bij het Standaard Filter.  

ITD-2464 | Actie Wijzig Ruimte

Er is een nieuwe Actie beschikbaar in de Eventlijst genaamd Wijzig Ruimte(s)
Je kunt hiermee van de geselecteerde Events de Ruimte(s) wijzigen.  

 • Als er Personeel aan de Ruimte gekoppeld was blijft dit gekoppeld.  
 • Als er een Deal aan de Ruimte gekoppeld was wordt deze ongeldig.  
 • Als er Extra Data gekoppeld was aan de Ruimte wordt deze meegenomen indien mogelijk. (als de Extra Data Velden niet beschikbaar zijn voor de Ruimte wordt deze niet meegenomen).  

Ga naar de Eventlijst en selecteer de Events waarvan je de Ruimte(s) wilt wijzigen. 
Selecteer de gewenste Ruimte(s) voor de geselecteerde Events. 

In dit voorbeeld selecteerden we 2 events in Vergaderzaal 1 en we verplaatsen met deze Actie de Events naar Vergaderzaal 2. 
Opmerking: deze Actie is ook beschikbaar in het Project in de lijst met Events.  

De Rechten op deze Actie stel je per Rol in via Instellingen | Events | Rechten

Ga naar Acties en vink de nieuwe Actie voor de gewenste Rollen.  

Services

In deze sprint was Development ook bezig met de volgende taken:

 • In diverse omgevingen zijn op verzoek services uitgevoerd betreffende het verwijderen van Extra Data Velden, Tags, Ruimtes en Ticketsales. Heb je ook dit soort verzoeken, vertel het ons via Zendesk
 • Is development begonnen met de integratie met CursAd, een systeem voor Educatieve boekingen
 • Werden Issues in de koppeling met Tixly geïnventariseerd en opgelost door Tixly
 • Inventariseerden we de specificaties voor de nieuwe maandweergave
 • Inventariseerden we hoe de niet gemapte prijstypes te mappen
 • Werden vele aanpassingen doorgevoerd in maatwerkrapporten
 • Voorbereidingen werden gedaan voor de go lives van 2 iTheatre 3 klanten in de komende 2 maanden 
 • Een nieuwe organisatie werd toegevoegd in de centrale omgeving. 

Rapporten

#3149 | CRM Selectie - Stad & CRM Tag(s)

In de reportviewer kun je nu selecteren of je alleen de laatst ingevulde dupliceerbare Data Veldgroep wilt exporteren of alle dupliceerbare Extra Data.

 

Intussen werd er ook gewerkt aan specificaties voor Standaardrapporten en hebben we de wensen voor Standaardrapporten en aanpassingen in bestaande Standaardrapporten geïnventariseerd:

 • Er wordt gewerkt aan de Draaiboeken waarin we diverse aanpassingen doorvoeren.  
 • De Week en Maandoverzichten worden aangepast zodat ook de CRM contacten in een aparte kolom geëxporteerd worden.  
 • Auditrapporten zijn gedefinieerd en worden ontwikkeld. 
 • Er wordt gewerkt aan een rapport waarmee beheerders kunnen zien hoe vaak rapporten gedraaid worden 
 • Er wordt gewerkt aan een rapport waarmee je de zaaltarieven kunt exporteren per seizoen en Locatie en Ruimte.  

Bugfixes

In deze release kun je in Extra Data Velden van type Valuta ook negatieve bedragen invoeren door een – voor het bedrag te zetten.

#7950 | CRM Bedrijf koppelen aan Bedrijf

Als je een Bedrijf koppelt aan een Bedrijf zie je deze bedrijven nu ook in elkaars referenties in de CRMlijst en in de CRM onder referenties.  

#7976 | Extra Data Veldtype Integer

In release 2.0.9c kon een Integer maar 7 posities innemen op het scherm. Dit is opgelost in deze release. 
In de database was het wel mogelijk meer dan 7 posities te gebruiken voor Integer-velden.  

Release 2.0.9c | 04.4.2023

 

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, aanpassingen of uitbreidingen in de Endpoints en diverse Bugfixes.

Let op:

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#7843 | Integer negatieve getallen

Cijfers in een Extra Data Veld van Type Integer kan nu ook een negatief cijfer zijn. Als je een negatief getal invoert wordt het rood.

#7903 | Organisator filter toont nu ook contacten

In de filters van Dagweergave, Lijstweergave en Weekweergave kun je nu ook Contacten selecteren in het veld Organisator.

Aanpassingen / uitbreidingen en fixes in Endpoints

#7714 | Fix op UpdatedDate

De datum van de laatste wijziging toont nu correct.

#7883 | Programs Endpoint

Er is een fix doorgevoerd in het Programs Endpoint, dit functioneerde niet als er geen page index of page size ingesteld werden.

Rapporten

#3030 | Events Datum aangemaakt

Er is een nieuw Rapport toegevoegd in het Events Dashboard: Events Datum aangemaakt. Met dit Rapport kun je over een datumrange zien wie welke events aangemaakt heeft wanneer en hoe laat.

De selectie is Startdatum en Einddatum en Aangemaakt door. De uitvoer is gelijk aan die van de week / maandlijsten met extra kolommen voor Aangemaakt door en de datum en tijd waarop dit Event aangemaakt werd.

Klik hier voor de handleiding Standaardrapporten.

Bugfixes

#7803 | Weekweergave week

De bug waarbij je niet naar volgende weken kon in de Weekweergave is opgelost, je kunt nu weer met het pijltje naar volgende weken.

#7017 | Weekweergave jaar

De bug waarbij je niet naar volgende jaren kon in de Weekweergave is opgelost, je kunt nu weer naar volgende jaren.

#7591 | Event Actie Kopieer Items

Deze Actie werkt weer. Let op: de additionele kosten en de pakketten worden niet meegekopieerd, alleen Items.

#7526 | Geslacht

Als in de Instellingen van de CRM bij Geslacht geen Aanhef of Titel ingevuld zijn treedt er een fout op als je dit Geslacht selecteert in de CRM. Dit is opgelost in deze release.

#7592 | CRM Categorie

Deze toont niet meer als je geen Rechten op CRM Rechten Artiest of iStaff hebt.

De Categorie Personeel toont niet als je het vinkje iStaff uitzet. Artiest en Componist toont niet meer als je het vinkje bij Artist uitzet.

#7740 | CRM Contacten aanmaken

Bij het aanmaken van een nieuwe CRM in de Event of Project Details bij CRM Contacten, treedt nu geen fout meer op.

#7887 | CRM Autocomplete in Dupliceerbare veldgroep

In de vorige release kon je het eerste ingevuld veld niet zien in de balk als het een CRM veld was en de veldgroep ingeklapt was. Je ziet nu weer de naam die ingevuld is in het CRM veld in de balk.

#7888 | Geüpload door

Het is nu weer zichtbaar wie een Document geüpload heeft.

#7900 | Item Eenheid issue

In de Instellingen van de Items werd de Eenheid niet opgeslagen. Dit is opgelost. Het is nu niet mogelijk om de Eenheid te verwijderen, je kunt deze wel wijzigen door een andere Eenheid te selecteren.

#7849 | Alleen Lezen grijze kleur te licht

De Alleen Lezen gebruikers zien nu de Extra Data Velden in een iets donkerder grijs zodat het beter leesbaar is wat er staat.

#7743 | Overlapteken toont ten onrechte

Als je een boeking maakte en op controleer data en tijden klikte zag je het overlapteken. Dit was leeg als er een overlapping was. Dit is opgelost, je ziet het overlapteken niet meer als er geen overlappend event is.

Release 2.0.9b | 28.3.2023

 

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, aanpassingen of uitbreidingen in de Endpoints en diverse Bugfixes.

Belangrijkste functionaliteit die toegevoegd is, is de mogelijkheid om documenten te downloaden via de Mobile.

Let op:

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#7190 | Documenten downloaden op de Mobile

In deze release is de mogelijkheid toegevoegd om Documenten te downloaden. De Rechten op Document Tags zijn van toepassing, heb je geen Rechten op een bepaalde Tag dan zie je het Document op de mobile niet.

Aanpassingen / uitbreidingen en fixes in Endpoints

Rapporten

#3106 | CRM – Extra data

In dit Rapport is de mogelijkheid toegevoegd aan te geven of de dupliceerbare Extra Data Veldgroepen allemaal geprint moeten worden of alleen de laatst ingevoerde groep.

#3099 | Events - Extra Data

In dit Rapport is de mogelijkheid toegevoegd aan te geven of de dupliceerbare Extra Data Veldgroepen allemaal geprint moeten worden of alleen de laatst ingevoerde groep.  Ook is er nu een selectie mogelijk op Event Boekingstatus. Alle statussen zijn standaard aangevinkt met uitzondering van geannuleerde statussen.

Bugfixes

#7005| Overlapteken issue

In deze release zie je het overlapicoon bij alle Ruimtes in een boeking, als de Events in die Ruimtes overlappingen hebben. Eerder werd het overlapicoon alleen getoond bij de 1e Ruimte in het Event.

#7836 | Events met 4 tijden

In deze release worden als je in een event 4 tijden instelt, de 4 tijden voor alle events die je aanmaakt meegenomen.

Release 2.0.9 | 23.3.2023

 

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, aanpassingen of uitbreidingen in de Endpoints en diverse Bugfixes.

Belangrijkste functionaliteit die toegevoegd is, is de mogelijkheid rechten op CRM Tags in te stellen.

Let op:

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#7563 | Rechten op CRM Tags

In deze release is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling waarbij Rechten op CRM Tags ingesteld kunnen worden. Er zijn of Geen Rechten, of Leesrechten of Wijzigrechten per Rol. Deze kunnen ingesteld worden via een nieuwe menuoptie in Instellingen | CRM | CRM Tag rechten.

Als er geen Rechten ingesteld zijn voor een Tag dan heeft de gebruiker geen toegang tot de CRM Details van deze CRM.  Bovendien zijn in de CRM lijst de details (zoals Tags en adresdata en e-mail) van deze CRM niet zichtbaar. Let op: een CRM kan meerdere Tags hebben. Als een van de Tags geen Rechten heeft dan geldt Geen Rechten. Alleen lezen Rechten geeft wel toegang tot de CRM Details maar deze zijn dan grijs / alleen lezen – niet aanpasbaar.

Er volgen nog andere ontwikkelingen in volgende versies. Bijvoorbeeld dat in de CRM Filter de Tag waar geen Rechten op zijn ingesteld niet zichtbaar zijn.  En de details in de businesskaartjes worden verborgen in een volgende release.

#6739 | Organisatie aan Organisatie koppelen

Het is in deze release mogelijk om een Organisatie aan een Organisatie te koppelen. In de vorige versie was het alleen mogelijk om Contacten aan Organisaties te koppelen.

#2599 | SEPA in de CRM

Het is nu mogelijk om een SEPA-file (betaalbestand) te maken. Dit is bijvoorbeeld handig als je vrienden hebt die regelmatig donaties doen.

Neem contact met ons op als je overweegt dit ook te doen.

Aanpassingen / uitbreidingen en fixes in Endpoints

#7090 | Volgorde Event Tags

De volgorde waarin de Event Tags in de Endpoints voorkomen, is aangepast zodat deze overeenkomen met de volgorde zoals deze in de software /schermen te zien zijn.

#7767 | Projects endpoints

Het Projects Endpoint wordt niet meer bijgewerkt en binnenkort verwijderd.
Er zijn 2 andere Project Endpoints beschikbaar.

#7714 | Documentatie over DateLastUpdate

De datum van de laatste update is gebaseerd op wijzigingen in de volgende velden per Endpoint:

Event: StartDate, EndDate, BookingStartDate, BookingEndDate, Project, Status, SroId, ExternalId, Memo, Archived, Name, TicketingId, IsForTicketing, TicketingProvider, Performer*, Category

(Performer* = een veld gekoppeld aan Itix)

CRM: FirstName, MiddleName, LastName, Initials, DefaultEmailAddress, DefaultPhoneNumber, CompanyName, IsCompany, GenderId, SalutationId, Title, External, DateOfBirth, DateOfDeath, CountryCode, CountryName, DateOfBirth_Year, IsStaffMember

Project: Name, Organiser, Contact, Owner, ExternalID

Rapporten

#3044 | Alle logins

Er is een nieuwe Rapport beschikbaar waarmee je een overzicht kunt maken van de CRM’s die een login hebben in jullie omgeving. Dit is een Dashboard rapport en het heet Alle logins.

De volgende velden worden in dit rapport getoond:

Opmerking:

De datum en tijd zijn van de laatste login, dus waarbij de gebruiker in het inlogscherm de login en het wachtwoord gaf. De login kan meerdere dagen actief zijn, tot het token verloopt. Een gebruiker hoeft niet uit te loggen.

#3015 | Items planning

In het standaardrapport Itemsplanning zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Een extra selectie werd toegevoegd waarmee je kunt aangeven of de ruimtes wel of niet geprint moeten worden in dit rapport
 • De additionele kosten worden nu ook geprint
 • Als een Pakket geboekt is zie je de items in dit pakket in het rapport en wel voor het aantal dat bij een item in het pakket hoort vermenigvuldigd met het aantal geboekt bij het pakket.

#3092 | CRM Selectie – Stad & CRM Tag(s)

In dit rapport zijn diverse wijzigingen doorgevoerd.

De selecties waren:

 • Nu kun je meer selecties maken. Zo kun je nu het land (of meerdere landen) selecteren en Extra Data selecties toevoegen.

 • Bij de Pagina, Veldgroep en Veld is een optie genaamd ‘Geen’ toegevoegd, ingeval je deze niet wilt uitvoeren vink je Geen aan.
 • CRM’s zonder Tag worden nu ook uitgevoerd.
 • De steden tonen nu niet meer dan 1 keer in de selectie.
 • Het rapport voert nu het e-mailadres en het telefoonnummer uit waar het vinkje standaard bij staat.
 • Het is nu ook mogelijk om grote aantallen uit te voeren. In de vorige versie zag je bij grote aantallen een error 500. Er zijn diverse indexen toegevoegd om dit te bewerkstelligen.
 • Extra Data veldgroepen waarin duplicatie ingesteld is, print nu de laatst ingevoerde veldgroep

#3089 | Voorbeeld offerte

Er is een nieuwe tabel toegevoegd met itemboekingen in dit Rapport.

Bugfixes

#7728 | Lay-out scherm Extra Data bij itemboeking

Het scherm van de Extra Data gekoppeld aan een Itemboeking is nu gemaximaliseerd zodat je niet meer hoeft te scrollen om de hele inhoud te zien.

#7835 | Event Kopieer actie

In deze release wordt de ticketing configuratie niet meer mee gekopieerd naar het nieuwe event in de Eventlijst Actie Kopieer Event.

#7808 | Projecttotalen

In ieder Project zie je een blok met Projecttotalen waarin je het totaalbedrag van de Ruimtes en Items zien voor het Project. In het totaal van de Items is nu het totaal van de Pakketten toegevoegd.

#7775 | Issue met lay-out in memovelden

Door een update in de tools waarmee we Extra Data Velden van Type memo beschikbaar maken werden de teksten niet correct getoond. Hiervoor is een fix doorgevoerd zodat de teksten weer correct tonen.

#7801 | Deze pagina is in gebruik door..

Er waren enkele klachten over pagina’s die in gebruik bleven door Gebruikers die niet meer actief waren in de software op dat moment. Dit issue is opgelost door aanpassingen in de routines die controleren of de pagina’s echt in gebruik zijn door de betreffende gebruiker, en indien dit niet zo is, worden de locks verwijderd en is de pagina weer beschikbaar.

Release 2.0.8 | 28.2.2023

 

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, aanpassingen of uitbreidingen in de Endpoints en diverse Bugfixes.

Let op: in deze release zijn Rechten op Ruimtes toegevoegd, zijn grote aanpassingen in de Pakettenfunctie doorgevoerd en leveren we nieuwe / aangepaste Endpoints. 

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

Rechten op Ruimtes

In deze release is een aanvang gemaakt met de Rechten op Ruimtes. De volgende ontwikkelingen werden opgeleverd:

#7436 | Instellen Rechten op Ruimtes

Je kunt nu instellen welke Rollen Rechten hebben op Ruimtes

Ga naar Instellingen | Ruimtes | Rechten | Rechten Ruimtes en geef hier aan welke Rol op welke Ruimtes Rechten heeft.

#7790 | Script om alle Ruimtes op wijzigen te zetten

Er is een script ontwikkeld waarmee alle Ruimtes, voor zover deze nog niet ingesteld waren, voor alle Rollen Wijzigrechten te geven. Dit zodat het niet zo is dat je na de update geen events ziet omdat er geen Rechten op de Ruimtes zijn.

#7439 | Toepassing Rechten op Ruimtes - Eventlijst

Als de Rol geen Rechten heeft op de Ruimte dan ziet de gebruiker het event in die Ruimte niet in de Eventlijst.

#7442 | Toepassing Rechten op Ruimtes – Dagweergave

Als de Rol geen Rechten heeft op de Ruimte dan ziet de gebruiker het event in die Ruimte niet in de Dagweergave.

#7445 | Toepassing Rechten op Ruimtes - Weekweergave

Als de Rol geen Rechten heeft op de Ruimte dan ziet de gebruiker het event in die Ruimte niet in de Weekweergave.

#5608 | Een page link zenden naar een andere gebruiker

Het is nu mogelijk om een link naar een bepaald scherm direct te openen zonder eerst in het loginscherm te moeten inloggen. Hiervoor moet je uiteraard wel een login hebben en er moet een sessie actief zijn. Bij een klik op de link opent de pagina in een nieuwe tab.

#7538 | Tixly memo veld

Er is een memoveld beschikbaar gemaakt in het Event Ticketing scherm. De inhoud van dit veld wordt zichtbaar in Tixly nadat het Event geüpload werd naar Tixly.

#6817 | Een e-mailadres bij meerdere CRM’s gebruiken

In deze release is het mogelijk om een e-mailadres meerdere keren te gebruiken, maar niet bij de CRM’s die ook een login hebben, daar moet het e-mailadres uniek zijn. De fout die je in vorige releases zag bij het invoeren van een e-mailadres dat al in gebruik was, verschijnt nu alleen als het e-mailadres ook een login is.

| Ad hoc items hernoemd

Op verzoek van gebruikers zijn de Ad hoc items hernoemd naar Additionele kosten

#7674 | Additionele kosten: naam wijzigen

In deze release is het mogelijk om de naam van geboekte additionele kosten te wijzigen.

#7744 | Extra Data icoon voor openen en sluiten van de pagina verplaatst

Het icon (schuifje) waarmee je de Extra Data opent en sluit is verplaatst naar de linkerkant van het scherm.


Nieuwe situatie.

Zo is het schuifje beter zichtbaar voor de gebruikers.

Aanpassingen / uitbreidingen en fixes in Endpoints

#7374 | Maximale PageSize

In verband met performance issues is de PageSize aangepast:
• CRM= 300
• Events = 100
• Projecten= 4000

#7682 | Endpoint Items

Er is nu ook een Endpoint voor Items.

#7598 | Country en Country code

In het CRM Endpoint was de CountryName gelijk aan de CountryCode in een situatie waarin de CRM gecreëerd werd via het Put commando.

#7644| Endpoint CRM: initialen en alternatieve namen

Deze zijn nu toegevoegd in het CRM Endpoint.

#7596 | Endpoint CRM: Put - adrestype en e-mailadrestype

Als je een Put commando geeft om een CRM te updaten of aan te maken gebruik dan de naam van het adrestype en het e-mailadrestype en niet het ID van deze types.

#7597 | Endpoint CRM: Put – Extra Data

Het is nu mogelijk om Extra Data toe te voegen of te wijzigen.

#7369 | Volgorde Dupliceerbare Extra Data veldgroepen in Endpoints

De volgorde waarin de Dupliceerbare Extra Data Velden ingevoerd werden wordt nu in de Endpoints overgenomen (laatste eerst, oudste laatst).

#7090 | Volgorde van Tags in Endpoints

De volgorde van de Tags die je in de schermen ziet, worden nu ook in de Endpoints overgenomen.

Bugfixes

Pakketten

#6633 | Extra Data icoon bij boeking van een pakket

In deze release kun je Extra Data gekoppeld aan de Boeking van een pakket gebruiken,
(in de vorige versie zag je een rood rondje op het icoon).

#7735 | Pakketprijzen

In deze release is de optie om het totaal van de Itemprijzen te gebruiken als totaalprijs voor een Pakket verwijderd. Je maakt nu een prijs voor het Pakket.

#7725 | Itemprijzen in een Pakket tonen niet meer

Nadat je een Pakket boekt in een Event zie je de prijzen van de Items niet meer. Dit omdat de prijs voor het Pakket geldig is, niet voor de individuele Items. Van de Items zie je nog de naam en het aantal dat voor dit Pakket ingesteld is.

#7726 | De prijs van een Pakket kan aangepast worden

In deze release is het mogelijk om de prijs van een Pakket in de boeking aan te passen.

#7727 | Een pakket meerdere keren boeken

In deze release wordt een Pakket als je het 2 maal boekt ook 2 maal getoond. In eerdere versies werd het Pakket 1 keer getoond en het aantal geboekt opgehoogd met het totale aantal.

#7693 | Lay-out Pakkettenlijst

De lay-out van de Pakkettenlijst is aangepast. Het memoveld was erg breed in eerdere releases.

#7804 | Project Totalen

In de Project Totalen in de Project Details zijn nu ook de Pakketten verwerkt (opgeteld bij de Items).

Items

#7590 | Btw checkbox issue

Bij het verwijderen van de prijs / prijslijst werd de checkbox van de Btw niet verwijderd. Dit is opgelost in deze release.

#7678 | Instellingen Eenheden

In deze release is de optie om Eenheden zonder tijdsperiode aan te vinken toegevoegd. Dit zodat alle opties voor de berekening van de Eenheid in 1 scherm zitten. In eerdere releases was het niet mogelijk om een van de 3 opties uit te vinken en geen berekening te selecteren.

Zie het voor deze wijziging en de nieuwe scherm van de Eenheden:

#7676 | Itemboeking en eenheid selectie

Het is in deze release mogelijk om een eenheid te selecteren in een itemboeking, zonder Prijslijst. In de vorige release was de eenheid altijd gekoppeld aan een Prijslijst.

#7752 | Aangeboden prijzen voor items

De itemprijzen die nu aangeboden worden voor selectie in een boeking zijn gebaseerd op de volgorde in de items prijzen. De volgorde kan nu aangepast worden.
We onderzoeken hoe we de best mogelijke match voor de item boeking – gebaseerd op de ingesteld connecties in de prijzen – kunnen aanbieden.

Filters

#7499 | Na openen van Filter toont vandaag in diverse weergaven

In deze versie wordt de datum selectie vastgehouden bij het wisselen van de Filter.

Voorbeeld: als je een datum selecteert in de Dagweergave of Weekweergave en je wisselt van Filter dan zie je nu dat de datum niet meer naar vandaag gaat maar blijft op de datum die je selecteerde.

User Interface

#7716 | Eventdetails

In deze release is het issue waarbij het blok van de Contacten over het blok van de Projectdetails schoof als er ook een blok was met kaartverkoopstanden, opgelost. Je ziet nu weer alle blokken correct in de EventDetails.

CRM

#7641 | Datum verwijderen

In de CRM in het blok Datum geboren/overleden is nu als je data ingevoerd hebt, een x zichtbaar om de datum weer te verwijderen.

#7692 | CRM Contacten

In deze versie kun je Contacten selecteren in de Event en Project Details en kun je een nieuwe CRM aanmaken in dit scherm.

Diverse

#7671 | Issue met Ruimte Audit

Een issue met het opslaan van de Auditdata werd opgelost.

#7251 | Mobile en Portal

Een actie na het doorvoeren van de release is nodig om de fout in de URL van het iStaff Portal en de mobile op te lossen. Deze fout kwam alleen voor als Portal & Mobile samen gebruikt worden.

#7588 | Weeknummer selectie

In deze release wijzigt de agenda niet naar dit jaar als je het weeknummer wijzigt terwijl je een datum in een ander jaar actief hebt.

#7629 | Ruimtes bovenaan in de Weekweergave(n)

In deze release is het mogelijk om ruimtes bovenaan te zien in de weergave(n) ook als dit een groot aantal ruimtes betreft. Het betreft de instelling die per Gebruiker in te stellen is via Mijn Account | Instellingen | Weekweergave instellingen

#7634 | In Project Details als je een CRM aanklikt

Het CRM scherm van de Eigenaar, Organisator en Contactpersoon opent in de achtergrond als je een Project wijzigt en in de CRM velden klikt. Dit is opgelost in deze release.

#7375 | Aantal items per pagina in de Eventlijst

Het standaard aantal is nu ingesteld op 30. Gedurende een sessie kan per gebruiker het aantal aangepast worden maar nadat de gebruiker uitlogt is het aantal weer 30. Voorlopig laten we deze setting even as is omdat het meer werk is dan geraamd om het aantal dat de gebruiker instelt vast te houden.

Release 2.0.7 | 02.02.2023

Nieuwe Functionaliteiten

#6464 | #6463 | Contacten

In deze release is het mogelijk om labels aan te maken voor CRM Contacten die gebruikt kunnen worden in de Event en of Project Details. Bij ieder label kun je een Bedrijf of Persoon uit de CRM selecteren.
Je kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om aan te geven wie verantwoordelijk is voor Techniek of Marketing.  Ga naar Instellingen CRM Contacten in de handleiding om te zien hoe deze Contacten aan te maken.


In de Project en Event Details Pagina zijn de CRM gegevens (Eigenaar, Organisator en Contactpersoon) verplaatst naar het eerste blok in de Project en Event Details.

Known issue:
Een nieuwe CRM aanmaken lukt nog niet, dit wordt opgelost in release 2.0.8.  

#7486 | Page Locking

Om Extra Data Velden in een Pagina te bewerken moet nu de Pagina geopend worden. Dit kan door de Pagina te open met het schuif icoon.  Het rondje is blauw als de Pagina Open is en je velden kunt bijwerken.  Het rondje is grijs als de Pagina gesloten is.

Terwijl de Pagina open is ziet een andere gebruiker die op dat moment de Pagina opent dat de Pagina bewerkt wordt door jou.  Zo gauw je het Event verlaat is de Pagina weer gesloten.

Als de sectie meerdere Pagina’s bevat en je opent een Pagina dan blijft deze open tot je deze sluit of het event verlaat. Zo kan het zijn dat meerdere Pagina’s tegelijk open zijn in de sectie.

Let op: als je scherm klein is zie je het icoon mogelijk niet en moet je scrollen om het te zien.

Op de achtergrond is een automatische routine actief waarmee gemonitord wordt of er Pagina’s langer dan 10 minuten open zijn. Deze Pagina’s worden door de routine automatisch weer op slot gezet.

Gebruikers in de Alleen Lezen Rol en Gebruikers met Alleen Lezen rechten op de Pagina zien het schuifje niet.

Met deze ontwikkeling kan het niet meer zo zijn dat je met meerdere gebruikers in 1 Pagina werkt.

De Page Locking is actief voor Project, Event en CRM extra Data. We werken nog aan de Extra Data Pagina’s voor de Dag en Itemboekingen. Voor deze functie zijn er verder geen instellingen.

#7555 | #7375 | Items per pagina

Het standaard aantal is nu ingesteld op 5. Dit geldt momenteel alleen voor de Eventlijst.

Het ingestelde aantal blijft behouden.

#7538 | Tixly extra info

Er is een extra veld beschikbaar gemaakt voor de upload van info naar Tixly.
Het is een Memoveld en het is toegevoegd in het ticketing scherm per Event waar ook andere velden t.b.v. Tixly beschikbaar zijn.

#6487 | Rechten op Administratieve info

In de CRM kun je bij Contacten de Paspoort gegevens invoeren en de Banknummers die beschikbaar voor Bedrijven en  Contacten. Het is nu mogelijk hiervoor rechten in te stellen per Rol.

Rechten op Banknummers
Er zijn nu Rechten om Banknummers te mogen wijzigen of geen toegang.

Rechten op Paspoort
Er zijn nu Rechten om de Paspoortgegevens te mogen wijzigen of geen toegang.

Locatie naam

In de Eventlijsten wordt nu de naam van de Locatie voor de Ruimte getoond.

Aanpassingen / uitbreidingen en fixes in Endpoints

#7283 | Events Endpoint volgorde ruimtes

De volgorde waarin de Ruimtes geboekt zijn in een Event wordt nu in acht genomen in het Events Endpoint. Let op dit is niet de volgorde in de lijst met Ruimtes in de Instellingen maar de volgorde waarin de Ruimtes geboekt zijn in het Event.

#6978 | Events Endpoint locatie

In het Events Endpoint werd de Locatie toegevoegd.

#7652 | Project ID issue

In het Events Endpoint werd het Project id niet correct getoond, dit was altijd 0. (“projectId”: 0,)

#7540 | Projects Endpoint extra velden

In het Projects Endpoint werden de volgende velden toegevoegd:
createdDate, createdBy & lastChangedBy
Project Datum aangemaakt, Project Aangemaakt door en Laatste wijziging door.

#7541 | Events Endpoint extra velden

In het Events Endpoint werden de volgende velden toegevoegd:
createdDate, createdBy & lastChangedBy
Event Datum aangemaakt, Event Aangemaakt door en Laatste wijziging door.

#7542 | CRM Endpoint extra velden

In het CRM Endpoint werden de volgende velden toegevoegd:
createdDate, createdBy & lastChangedBy
Datum CRM aangemaakt, CRM Aangemaakt door en Laatste wijziging door.

#7500 | Events Endpoint Extern ID

In het Events Endpoint werd het veld Extern ID werd toegevoegd.

#7670 | Events Endpoint error

De fout in dit Endpoint is verholpen.

#7652 | CRMlist Endpoint error

De fout in dit Endpoint is verholpen.

#7383 | CRM Endpoint Full name

In het CRM Endpoint werden de velden Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam toegevoegd.

#7381 | CRM Endpoint Country

In dit Endpoint is nu ook de Nederlandse naam van het land toegevoegd.

#7381 | Event Endpoint Bookings

De fouten die optraden bij grote aantallen itemboekingen in het Events Endpoint zijn opgelost.

#7594 | Extra Endpoint Itembookings

Er is een extra Endpoint (itembookings) beschikbaar gemaakt waarmee per event de itemboekingen opgehaald kunnen worden.

Standaard Rapporten

Verzoeken en Known issue:

Er is een verzoek gekomen om in Rapport Selecties automatisch velden aan te vinken. Dit verzoek gaan we in stappen doorvoeren. Als eerste is dit gedaan voor de Week en Maandlijsten in het veld van de Status.  

Mocht een Rapportwijziging nog niet zichtbaar zijn in je omgeving, wacht dan even af, het kan even duren tot het einde van de week waarin we de release uitrollen.  

Op dit moment worden de gebruikersrechten per Rol niet in acht genomen in Rapporten. Een gebruiker die wel Rechten heeft op een bepaald Rapport maar bijvoorbeeld geen Rechten op bepaalde Extra Data Pagina’s, zal deze data ook niet meer zien in de uitvoer of in de selectie in het Rapport in de toekomst.  

We gaan dit aanpassen in Standaardrapporten en automatisch toepassen bij nieuwe Rapporten.  

#2975 | Afbeeldingen in rapporten

Het is mogelijk om afbeeldingen te printen in rapporten als deze opgeslagen zijn in Extra Data Velden van Type Afbeelding. We werken hier nog aan in de Standaardrapporten waar je nu i.p.v. de afbeelding de naam van het bestand ziet.  

Mocht het zo zijn dat je geen afbeeldingen ziet in maatwerkrapporten waarin je wel afbeeldingen verwacht, maak dan een Zendesk ticket aan en geef door in welk Rapport dit van toepassing is.  

#2864 | Deallijst

In dit Rapport is een extra selectie toegevoegd waarbij je de fase kunt selecteren. Hiermee kun je het Rapport voor de Budgetfase, de Prognosefase en de Werkelijke fase maken.  

#3007 | Eventnaam in Week en Maandlijsten

In de volgende Rapporten werd een kolom toegevoegd waarin de content van het veld Eventnaam geprint wordt: Weeklijst | Weeklijst met Selecties | Maandlijst | Maandlijst met Selecties.  

Het veld wordt geprint na Projectnaam en voor Project Tag.  

#3007 | Status automatisch geselecteerd in Week en Maandlijsten

In de volgende Rapporten worden in de Rapport Selectie de Statussen (exclusief de met geannuleerd gemarkeerde statussen) automatisch aangevinkt: Weeklijst | Weeklijst met Selecties | Maandlijst | Maandlijst met Selecties 

#2967 | Totaal inkomsten per Project

In dit Standaardrapport (Totaal inkomsten per Project) voegden we de Event Boekingsstatus toe in de Rapport Selectie.  

#3027 | Evens (typo gecorrigeerd)

Standaardrapport Evens Extra data  “Evens gewijzigd in “Events. 

#2954 | Seizoen toevoeging kleur Genre

In het Standaardrapport Seizoenen voegden we de mogelijkheid toe om in de uitvoer de kleur te kiezen van de Project Tag, Event Tag of Genre.   

Bug Fixes

#7202 | Issues met het verplaatsen van Events via slepen – Memo Veld

Bij het verplaatsten van een Event in de Dag of Weekweergave werd per abuis de inhoud van het Veld Event Memo verwijderd.

#7532 | BTW niet in de totale prijs

Als in de Prijslijst de BTW inclusief is aangevinkt werd deze tijdens het boeken niet correct berekend in de Totale Prijs incl. BTW.

#7589 | Datum aangemaakt niet correct

De datum waarop een Project / Event aangemaakt is werd niet getoond in de Project en Event Details, we toonden te datum van de laatste wijziging.

#7591 | Event Actie Copy Event Items

Deze actie was tijdelijk niet operationeel maar werkt nu weer.

Release 2.0.6 | Januari 2023

Deze versie is niet gereleaset wegens vakanties.

Release 2.0.5 | 24.11.2022

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6499 | Taak toevoegen in een Event

In deze release is het mogelijk om in een Event een nieuwe taak toe te voegen via Alle Taken.

Stappen: Open een Event | Klik op Alle Taken in de Event Details | Het Taakscherm opent en hier is een knop toegevoegd waarmee Nieuwe Taken aangemaakt kunnen worden.

#7419 | Mobile

In de Mobile omgeving is nu de Event Boekingstatus  toegevoegd. De naam van de status wordt geprint in de kleur van de status, boven de Event Tag.

Rapporten

Aanpassingen in standaardrapporten

#2947 | Events – Extra Data

Het is mogelijk gemaakt om nu ook Extra Data velden te selecteren.
Ook is het mogelijk om alle dupliceerbare Extra Data te printen.

#2952 | Projecten – Extra Data

Het is mogelijk gemaakt om nu ook Extra Data velden te selecteren.
Ook is het mogelijk om alle dupliceerbare Extra Data te printen.

#2953 | CRM – Extra Data

Het is mogelijk gemaakt om nu ook Extra Data velden te selecteren.
Ook is het mogelijk om alle dupliceerbare Extra Data te printen.

#2861 | Maandrapporten & Weekrapporten

In deze 2 standaardrapporten zijn 3 aanpassingen doorgevoerd omdat deze rapporten soms in draaitabellen in Excel gebruikt worden en er dan bepaalde restricties zijn i.v.m. kolomkoppen:

 1. Kolom B en C hebben nu niet meer dezelfde kolomkop. Kolom B heeft nu als kolomkop Datum en C Tijden.
 2. Kolom M en L zijn nu aparte kolommen.
 3. De eerste kolom heeft nu ook een kolomkop: Dag

Bug Fixes

#6744 | Feed filter issues

In deze release zijn diverse feed filter issues opgelost:

#7370 Item Bookings soms niet zichtbaar in het Events Endpoint

#7410 Extra Data soms niet zichtbaar in het Projecten Endpoint

#7409 Alleen data aangevinkt in het filter toont nu in de Endpoints

#7178 | Items aantal geboekt bijwerken issue

Om het aantal geboekte items te wijzigen moest je in de vorige release in de regel zelf klikken om de wijziging op te slaan. Dit is nu niet meer nodig.

#7352 | Verwijderen van documenten

Het is in deze release weer mogelijk om Documenten te verwijderen.
Hiervoor zijn Wijzigen rechten nodig per Document Tag.
Instellingen | Documenten | Rechten | Rechten Document Tags
Geef per Rol aan welke Document Types.

Documenten waar geen Tag aan gekoppeld wordt, zijn voor alle gebruikers zichtbaar.

#6063 | Rechten op Document Tags voor Alleen lezen

Het is nu niet meer mogelijk dat Alleen Lezen Rollen rechten krijgen om documenten te wijzigen/verwijderen.

#7385 | Leesbaarheid Item-notitie in de itemlijst

De Items Notitie toonde in zijn geheel in de itemslijst. De kolom was erg breed daardoor. De kolombreedte is aangepast en je ziet de gehele tekst van de memo nu als je er met de muis overheen gaat.

#7016 | Itemsvolgorde aanpassen

Het is nu weer mogelijk om de volgorde van de Items aan te passen in de Itemslijst door deze naar een andere positie te slepen, binnen de Tag of naar een andere Tag.

#7343 | Kleur van Document Tags

De kleur van de Document tag is nu weer zichtbaar bij het instellen van de Rechten op Document Tags.

#7427 | Items connecties

Als je in de prijslijst van Items of Ruimtes een connectie instelt (bijvoorbeeld prijs alleen geldig als een bepaald CRM type van toepassing is) dan wordt deze prijs nu correct toegepast.

#6766 | Items prijsissue

Bij het wijzigen van eenheden of prijslijsten in de ruimte of itemboekingen wordt de planning start en eind nu correct verwerkt.

Known issues

#7202 | Event Memo issue

Na het verplaatsen (via slepen) van een Event in de dag of weekweergave is het event memo niet meer zichtbaar in de Event Details. Het memo is wel nog zichtbaar via het i’tje in de eventblokken.

#7497 | Document Tag issue

Als je een nieuwe Document Tag on the fly aanmaakt tijdens het uploaden van een Document dan is het

Document niet zichtbaar in de lijst. Als je nadien de rechten op de Document Tag instelt is het Document wel zichtbaar.

Release 2.0.4 | 02.11.2022

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten.

Bekijk hier de Denk mee vragen die we de afgelopen weken gesteld hebben.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.
In deze release zijn nieuwe iRepertoire Endpoints beschikbaar.

Nieuwe Functionaliteiten

Aanpassingen

#5911 | Rechten op Document Tags

In deze release is het mogelijk om de rechten op Document Tags in te zetten.

Toelichting:

Instellingen | Documenten | Rechten | Rechten Document Tags
Er zijn 2 kolommen toegevoegd: Alleen lezen en Wijzigen.
Per Rol kan hier ingesteld worden wie Documenten met bepaalde Tags mag wijzigen, zien of niet zien.

 

2 known issues:

 1. De kleuren van de tags in de kolom Wijzigen tonen niet.
 2. Als een Rol wel rechten heeft om Documenten te uploaden, maar geen rechten op de bestaande Tags, dan kan de gebruiker in die Rol geen documenten uploaden.

#7005 | Overlap icoon verzoek

Het overlap icoon toont nu ook bij secundaire ruimtes. Dit toonde alleen bij de eerste ruimte in een Event als er een ander Event op dat moment ook in die Ruimte plaatsvindt.

Rapporten

Nieuwe rapporten

#2706 | Project Draaiboek

2 nieuwe versies werden toegevoegd

 • Projectdraaiboek – met Eventlijst
 • Projectdraaiboek – zonder Eventlijst

#2800 | Draaiboek

2 nieuwe versies werden toegevoegd:

 • Draaiboek – met Eventlijst

In deze versie tonen alle Events in het Project

 • Draaiboek – zonder Eventlijst

In deze versie tonen de events niet.

Het rapport Draaiboek is er ook nog, hierin is niets gewijzigd.

#2588 | Events – Extra Data

2 nieuwe versies werden toegevoegd:

 • Events – Extra Data – niet ingevuld

Dit rapport toont events waarbij Extra Data Velden niet ingevuld zijn. De niet ingevulde velden tonen in de laatste kolom in het rapport.

 • Events – Extra Data – alleen ingevulde velden

Dit rapport toont events waarbij Extra Data Velden ingevuld zijn.

Het rapport Events – Extra Data is er ook nog, dit toont alles, hierin is niets gewijzigd.

Aanpassingen in Standaardrapporten

#2909 | Tix kaartverkooprapport

De naam Tix is vervangen door Tixly

#2861 | Maandlijst met selecties

In dit rapport zijn 2 wijzigingen doorgevoerd:

 • Voor alle records worden nu de datum en tijd getoond
 • Er is een extra selectie toegevoegd voor het printen van alleen events met overlappingen

Opmerking: in de volgende versie willen we deze wijzigingen ook doorvoeren in rapport Weeklijst met selecties.

Bug Fixes

Issues met Extra Data velden in de Feeds

Dupliceerbare Extra Data Veldgroepen veroorzaakten fouten in de Data Feeds voor CRM, Events en Projecten.  Deze issues zijn opgelost in alle omgevingen.

#7081 | Issue met boekingsrechten

Het is nu niet meer mogelijk om ruimtes te verwijderen uit boekingen als de gebruiker geen rechten heeft om items te verwijderen.

Toelichting:

Instellingen | Items | Rechten | Boekingsrechten -> verwijderen is niet aangevinkt

<dit wil zeggen dat gebruikers in deze rol geen ruimtes of items mogen verwijderen uit boekingen>

Als je met deze rechten een Event opent en het Event wijzigt zie je dat alle geboekte ruimtes grijs zijn. De gebruiker kan geen ruimtes verwijderen uit de boeking.

 

Known issue: de locatie is ook grijs maar je kunt erop klikken waarna de locatie niet meer grijs is. Dit doet verder niets. We lossen die op in de volgende release.

#7116 | CRM filter issue na data-import

Specifiek issue voor 1 omgeving: na een grote data-import functioneerde de CRM filter niet meer correct. Dit is opgelost.

#7264 | Overlap icoon toonde niet meer

In release 2.0.3 toonde het overlap icoon bij de ruimtes niet meer. Dit is opgelost in deze release.

#6779 | Issue met zoeken naar Ruimte in Event Wizard

Als je in de vorige versie zocht op een locatie werd deze gemarkeerd maar de ruimtes in deze locatie niet. Dit is opgelost in deze versie.

Release 2.0.3

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten

Belangrijkste nieuwe feature in deze Release is:

Verbeteringen in de Endpoints waarbij Extra Data velden eenvoudiger opgehaald kunnen worden.

De Denk mee vraag voor deze release was mag de contactpersoon bij een project automatisch referentie worden van de Organisator. Dit feature is niet doorgevoerd omdat het aantal stemmen tegen te hoog was.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

In deze release zijn de iRepertoire Endpoints beschikbaar.

Nieuwe Functionaliteiten

#6319 Feed / Endpoints met Extra Data

In deze release zijn wijzigingen doorgevoerd in de Feeds / Endpoints zodat de extra data velden eenvoudiger te gebruiken zijn in Excel. Zie onderstaand plaatje voor de nieuw structuur. De Extra Data velden worden nu per sectie en pagina en veld weergegeven.

Het is belangrijk deze verbetering te testen als je gebruik maakt van de Feed, wellicht moeten sommige calls aangepast worden door deze verbetering.

De wijzigingen zijn woensdag uiteraard ook zichtbaar via swagger.

#6655 Feed performance bij boekingen

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de performance bij het ophalen van boekingen (items en ruimtes) via de Feed / Event Endpoint. Er komt nu geen time out meer als er veel boekingen zijn.

Aanpassingen

#6511 | i – eventnaam

De inhoud van het veld Eventnaam wordt nu volledig afgedrukt in het i’tje in de dag en weekweergave.

#6512 | i – Projectnaam

De projectnaam is nu een hyperlink naar het betreffende Project in het i’tje in de dag en weekweergave.

#7079 | Endpoints (Feeds) velden met een ‘ in de naam

Het is nu mogelijk om velden met een apostrof in de naam zonder fout via de feed op te halen

Rapporten

Er zijn enkele rapporten toegevoegd bij specifieke klanten waarmee op gezette tijden een e-mail met bepaalde wijzigingen gezonden wordt naar e-mailadressen van CRM’s met een specifieke CRM Tag.

Denk hierbij voorbeeld aan: een mail als extra data veld nr. x gewijzigd werd in de afgelopen x uren of events waarbij de status gewijzigd is en .. Er zijn allerlei combinaties mogelijk.

Op verzoek ontwikkelen we deze maatwerkrapporten.

Aanpassingen in Standaardrapporten

#2903 | Kaartverkooprapport

In de vorige versie van dit rapport toonden sommige events 2 keer. Dit is opgelost.

Bug Fixes

De volgende bugfixes zijn doorgevoerd in deze release

#6775 | Een rol kon niet verwijderd worden

De rol is verwijderd voor deze release en het probleem waardoor de rol niet verwijderd kon worden is opgelost.

#6990 | Alleen lezen rol kon toch bepaalde CRM data aanpassen

Het is niet meer mogelijk voor gebruikers met Alleen Lezen rechten om de geboortedatum, datum overlijden en nationaliteit aan te passen in de CRM.

Het blok met deze velden in de CRM is recentelijk toegevoegd en de rechten waren nog niet 100% afgerond. Dit is nu afgerond.

#7042 | CRM contact issue

Het issue waarbij de CRM contactpersoon niet toonde in de CRM lijst als er een andere Contactpersoon als referentie ingesteld was bij de betreffende Contactpersoon is opgelost in deze release.

#7052 | Project eerste en laatste datum

In de Event Details in het blok waar de Projectdetails zichtbaar zijn werd de einddatum van het project (dit is de datum van het laatste event in dit Project) niet correct getoond. Dit is nu opgelost, de datum van het laatste event toont nu weer.

#7057 |Instellingen positie iconen

In de instellingen | Events | Filters | Feed filters toonden de wijzig en verwijder iconen in de 3e kolom i.p.v. in de laatste kolom. Deze zijn verplaatst naar de laatste kolom in deze release.

#6985 | Taken gekoppeld aan Events fout

De fout die optrad als je een taak koppelde aan een Event is opgelost.

#7036 | Mobile issue met datum

In de vorige release werd na een datumselectie een event getoond van de dag ervoor. Dit is opgelost in deze release: je ziet nu de events van de gekozen datum weer.

Let op: events waarbij de datum over meerdere dagen loopt tonen tot en met de laatste dag.

#7041 | Issue met het verwijderen van CRM’s

Incidenten waarbij bepaalde CRM’s niet verwijderd konden worden, zijn opgelost in deze release.

#7048 Events | Geconnecteerde events issue met icons

Als je in de geconnecteerde eventslijst een icon aanklikt kom je nu weer in de juiste pagina terecht.

#7066 Events | Geconnecteerde events issue met Event Details blok

Als je in de geconnecteerde eventslijst naar een ander Event gaat, worden nu weer de juiste details getoond in het Event Details blok.

Release 2.0.2

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten en enkele nieuwe Rapporten.

Belangrijkste nieuwe feature in deze Release is:

 • Rapporten in de Mobile versie

Enkele features die in gang gezet zijn maar nog niet afgerond zijn voor deze release:

 • Extra Data Feed | Events endpoint – data in kolommen
 • Setting om de eindtijd van de dag te bepalen
 • Scrollen door de weken

De Denk mee vraag voor deze release was het verwisselen van de Projectnaam met de naam van de Organisator van het Project, in de Grote Blokken in de Weekweergave. Dit is doorgevoerd in deze release.

Er is maatwerk in kaart gebracht in deze sprint: de integratie met Enviso.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6966 Rapporten & de Mobile

In deze release kun je in de Mobile versie Rapporten maken. Er is hiervoor een nieuw icoon geïntroduceerd in de Mobile versie.

De rapporten worden net zoals op de pc geopend in de report viewer of direct in het gewenste formaat, afhankelijk van de instellingen bij de rapporten.

Ook zijn er aanpassingen gedaan zodat de gebruikers alleen de rapporten zien waar zij rechten voor hebben in de rol.

#7007 Denk mee vraag | Weekweergave grote blokken aanpassing

In deze release zijn de Projectnaam en de naam van de Organisator omgewisseld in de Weekweergave Grote Blokken.  Waar eerst de Projectnaam stond (onderaan) staat nu de naam van de Organisator van het Project en waar de naam van de Organisator stond staat nu de naam van het Project.

#6319 Events endpoint Extra data in kolommen

Dit Feature is beschikbaar in de volgende Release.

#6124 Scrol door de weken zonder klik

Dit Feature is beschikbaar in de volgende Release.

#6024 Eindtijd van de dag instelling

Dit Feature is beschikbaar in de volgende Release.

Rapporten

In deze release voegden we enkele nieuwe rapporten toe.

Nieuwe Rapporten

# Projecten en inkomsten

Dit rapport is een uitbreiding op het rapport Projectinkomsten en het geeft de mogelijkheid per project de totale inkomsten te zien, met totalen voor alle ruimtes in het project en per Item tag de planning en werkelijke bedragen.

Aanpassingen in Standaardrapporten

#2760 Rapport Extra data

Er is een fix doorgevoerd en nu print het veldtype Afbeelding ook. In de vorige release was het veldtype in dit rapport leeg als het type Afbeelding was.

#2890 Rapport Events – Extra Data

Diverse issues in dit rapport werden opgelost:

 • De datum van de laatste invoer werd toegevoegd in tijdkolommen
 • De tijd werd in 24h format geprint
 • Het scheidingsteken in velden van type valuta was een punt i.p.v. een komma
 • Ja / Nee velden werden als Nee geprint als er niets ingevuld was

Bug Fixes

De volgende bugfixes zijn doorgevoerd in deze release:

#6037 Project | Naam niet zichtbaar

Bij het aanmaken of wijzigen van een Event – als je op terug klikt om naar de Projectdetails te gaan – was het veld waarin de naam van het Project moet staan leeg. Dit is opgelost in deze release, je ziet nu weer de Projectnaam.

#6974 Actie | issue met kopieer event

De fout in de actie waarmee je events kunt kopiëren is opgelost.

#6975 Events | Issue met een reeks events boeken

Het issue met het boeken van een reeks events waarbij niet alle events aangemaakt werden is opgelost.

Known issue is dat aan het einde van dit proces een leeg scherm toont. Dit wordt in de volgende release opgelost.

#6919 CRM | Een CRM contact toont 2 maal in de CRM lijst

Dit incident dat optrad in een klantomgeving is opgelost.

#6984 CRM | Een specifiek CRM record werd niet gevonden.

Dit incident dat optrad in een klantomgeving is opgelost.

#6987 Items | issue met werkelijke prijzen

In de vorige release was het niet mogelijk om de werkelijke prijzen bij ruimtes en items bij te werken als in de planning al een prijslijst geselecteerd was. Dit is opgelost in deze release.  

#6766 Items | Issue met de totalen

Bij het wijzigen van eenheden werden bij bepaalde scenario’s de kommen met totalen leeg getoond in de itemsboekingen. Dit is opgelost. Let op: als de eenheid ingesteld is op planningsuren en deze zijn niet ingevuld in de boeking, dan blijven de totalen leeg.

#6989 Items | issue met toevoegen prijzen

In deze release is het weer mogelijk om in de instellingen van de Items nieuwe prijzen toe te voegen.

Release 2.0.1

In deze versie leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten en enkele nieuwe Rapporten.

Belangrijkste features in deze Release zijn:

 • Notificaties
 • De koppeling met Ticketmaster

De volgende maatwerkontwikkelingen zijn op verzoek gedaan in deze Release

 • Een koppeling met OPAS

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6846 Notificaties

Bij belangrijke wijzigen zie je nu een Notificatie, rechtsboven is hiervoor een belletje toegevoegd. Het aantal wijzigingen zie je naast het belletje en als je erop klikt zie je welke wijzigingen er gedaan zijn.

Het betreft in deze release een notificatie bij de volgende wijzigingen:

 • een wijziging in de boekingsstatus van een event
 • een wijzigen in de eventdatum of tijd
 • een wijziging van ruimtes in een event

#5048 Ophalen standen uit Ticketmaster

In deze release is het mogelijk ticketstanden op te halen uit Ticketmaster. Documentatie hierover wordt separaat voorzien.

In een volgende release wordt het mogelijk meerdere ticketingsystemen tegelijk te activeren, soms is dit nodig bijvoorbeeld als er een popconcert is dat via Ticketmaster verkocht wordt maar je verkoopt ook via je eigen ticketingsysteem.

#6467 CRM: Alternatieve namen

In de CRM is het nu mogelijk alternatieve namen voor Organisaties en voor Contactpersonen aan te maken, bijvoorbeeld om een naam te registeren waaronder het bedrijf of de persoon ook bekend is.

Voorbeelden zijn Event Software Benelux is ook bekend onder de naam ESB, Jacob ter Veldhuis is ook bekend onder de naam Jacob TV. Je kunt per CRM een lijst met alternatieve namen invoeren en van de naam aangeven of het een publicatienaam is of niet.

In een volgende release worden de alternatieve namen ook meegenomen in de zoekopdrachten.

Rapporten

In de week waarin deze release beschikbaar komt, leveren we een aantal nieuwe rapporten op en een aantal aanpassingen op standaard rapporten. Mocht je de nieuwe / gewijzigde rapporten nog niet direct zien wacht dan even tot later in de week.

Nieuwe Rapporten

#2858 Projecten met Organisator = Persoon

Dit rapport geeft een overzicht van de Projecten waarbij de Organisator een Persoon is en geen Bedrijf. Het heeft verder geen selecties en is te vinden in het Dashboard Events.

#2849 Kaartverkoop Rapport

Er is een rapport toegevoegd waarmee ticketstanden getoond worden. Dit rapport is beschikbaar voor de volgende ticketingsystemen: Active Tickets  Itix, , Ticketmaster, TicketMatic en Tix

Selecteer een Datumrange, Status, Project Tag(s), Event Tag(s), Ruimte(s)

In de uitvoer zie je de velden die je ook ziet in de weeklijst en een aantal extra kolommen:

Ticketing ID (het id van het event in het kaartverkoopsysteem)

Verkocht | Gereserveerd | Bedrag verkocht | Bedrag gereserveerd | Totaal aantal | Totaal bedrag

Aanpassingen in standaardrapporten

#2769 Weeklijst (met selecties)

Er is een criteria toegevoegd waar mee het mogelijk wordt het memoveld te printen of niet. Het veld is toegevoegd als laatste kolom.

De locatie werd toegevoegd in de rapportselectie.

In de Weeklijst – deze week print het memoveld standaard nu.

#2770/2861 Maandlijst (met selecties)

Er is een criteria toegevoegd waar mee het mogelijk wordt het memoveld te printen of niet. Het veld is toegevoegd als laatste kolom.

De locatie werd toegevoegd in de rapportselectie.

In de Weeklijst – deze week print het memoveld standaard nu.

#2848 Draaiboek

Alle query’s in dit rapport zijn geoptimaliseerd. Het duurde in de vorige versie soms te lang om alle data op tijd te verzamelen en deze door te geven in het rapport. Hierdoor zag je of niets of een error 500. Dit is opgelost.

#2857/2811 Items planning

Er is een selectiecriterium toegevoegd: item. In de uitvoer zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • datum en tijd velden zijn nu in aparte cellen
 • planning start en eind (data en tijden) zijn toegevoegd
 • ieder record heeft alle info over het event, dit omdat er in Excel vaak nog selecties gemaakt worden.

#2416 Seizoensrapport

In dit rapport wordt nu voor de ruimte de locatie geprint.

Bugfixes

#6373 CRM: Nationaliteit kan niet verwijderd worden

Het is nu weer mogelijk om de nationaliteit te verwijderen.

# 6673 CRM: Tags volgorde issue

Alleen voor omgevingen waarin eerder de voorlopige 2.0.1 release opgeleverd werd:

In deze release is het weer mogelijk om de CRM Tags volgorde aan te passen.

#6350 CRM: Websites

Een incident waarbij meerdere website adressen in de CRM leeg waren en niet verwijderd konden worden is opgelost.

#6764 Project Extra Data foutmelding

Een incident waarbij een Extra Data veld een fout toonde is opgelost.

(project id 3061, extra data financieel)

#6403 Itemboekingen: issue met drag & drop

Als je Items verplaatst (met het drag & drop icon) in de Itemboekingentabel dan wordt de positie in deze release weer bewaard.

#6409 Memo aanpassen in het i’tje

Het is in deze release niet meer mogelijk het Event Memo aan te passen via het i’tje. Dit kan alleen nog via Wijzig Event. Je kunt de inhoud wel nog steeds zien in het i’tje.

#6755 Event Details: issue met lay-out bij lange ruimte-namen

In deze release wordt de naam afgebroken en verder weergegeven op de volgende regel. In de vorige release toonde de naam door het volgende blok.

#6479 Extra Data type Datum issue

In deze release is het weer mogelijk om een datumveld leeg te maken. Hiervoor is een x toegevoegd naast het datumveld. Klik erop en de datum is verwijderd.

#6397 Instellingen | Extra Data | Rechten: issue met boekingen en items rechten

Bij het toekennen van rechten op Extra Data gekoppeld aan (Item)boekingen was het niet mogelijk de rechten onder Boekingen in te stellen, deze rechten werden per abuis getoond in de rechten op de Items. Dit is gecorrigeerd.

#6774 Instellingen | Extra Data | Rechten: issue met alleen lezen rechten

Het is nu weer mogelijk om de rechten op Extra Data van Wijzigen naar Alleen Lezen in te stellen.

#6598 Instellingen | Ruimtes en Items Prijslijst criteria issue

Incidenten waarbij de criteria in de Prijslijsten niet ingevoerd en of aangepast konden worden zijn opgelost in deze release.

#6122 Instellingen | Procesflow: issue met scrollen

Het is nu weer mogelijk om te scrollen in de lijst met rollen in de instellingen van de Procesflow.

#6282 Instellingen | Events | Filters: issue met FeedFilter

Bij het opslaan van een FeedFilter werd de datum van vandaag toegevoegd in de 2 datumvelden. Dit is opgelost in deze release.

Nieuw in de lijst met FeedFilters is dat er 2 kolommen toegevoegd zijn: de startdatum en de einddatum. Dit is handig omdat je zo direct ziet voor welke datumrange de filter aangemaakt is.

#6281 Dagweergave: weergave tijden

Als een event over meerdere dagen geboekt is, zag je het jaartal bij de einddatum niet in de dagweergave, dit is toegevoegd in deze release. Ook is het woord “einde” toegevoegd om aan te geven dat het de einddatum betreft.

#6432 Project | Rechten Alleen lezen issue

Het is nu niet meer mogelijk om details in Projecten te wijzigen als de Rechten in de Rol ingesteld zijn voor Alleen lezen. (het wijzig icon is verwijderd bij de Eigenaar, Organisator en Contactpersoon).

#6712 Projecten performance

De performance in de projectenlijst is verbeterd. Het laden van de lijst gaat nu weer snel.

#6137 Wachtwoord vergeten tekstaanpassing

In de vorige release zag je na het opvragen van je wachtwoord het volgende: Je ontvangt een e-mail me je nieuwe wachtwoord. Dit was niet correct, je ontvangt een mail met een link om je wachtwoord aan te passen.

Release 2.0.0

In deze versie leveren we nieuwe functionaliteiten en diverse bugfixes. Nieuw in deze release notes is dat we ook de known issues bij de nieuwe functionaliteiten toevoegen.

Let op: de rechten op projecten zijn aangepast, het is belangrijk deze rechten in te stellen, zie onder  nieuwe ontwikkelingen Projecten #6432

Ook is de integratie met Tix is toegevoegd waarbij extra schermen ontwikkeld zijn met daarin Tix specifieke velden i.v.m. de upload van Events naar Tix.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6188 CRM uitbreiden

In de CRM details van contacten is het nu mogelijk om een geboortedatum en een datum van overlijden in te voeren en de nationaliteit van de contactpersoon te kiezen. De velden zijn niet verplicht.

Mocht de geboortedatum niet bekend zijn (bijvoorbeeld bij hele oude musici) dan kun je ook het geboortejaar invullen.

De tabel bij het veld Nationaliteit is de landentabel die je ook ziet bij het kiezen van een land bij het adres.

Known issue hierbij is dat de taal Engels is en eenmaal gekozen kan het niet meer ongedaan gemaakt worden.
Dit is ook zo bij de geboortedatum en datum overlijden.
We lossen dit in een van de volgende versies op.

 

De nieuwe velden zijn alleen beschikbaar voor contactpersonen en niet voor bedrijven. De velden zijn met name toegevoegd omdat de gebruikers van de Repertoire-module deze nodig hebben. We denken dat deze velden ook handig zijn voor andere gebruikers -voor relatiebeheer- en hebben ze daarom voor alle gebruikers beschikbaar gemaakt.

#6615 CRM banknummers

Het is in deze versie mogelijk om de banknummers van een Bedrijf en/of een Contactpersoon toe te voegen.

Boven in de blauwe balk is hiervoor Banknummers toegevoegd.

Een CRM kan meerdere banknummers hebben. Je voegt deze eenvoudig toe met de +voeg toe knop.

Het is verplicht om of een banknummer (indien er geen IBAN is bijvoorbeeld voor niet Europese banken) of een IBAN code in te voeren.

In een volgende release voegen we de IBAN check toe en zorgen we ervoor dat er rechten ingesteld kunnen worden.

Het is mogelijk aan te geven welk nummer het standaardnummer is. Dit nummer gebruiken we bijvoorbeeld in routines waarmee SEPA bestanden gemaakt kunnen worden.

Known issue: het banknummer of de IBAN code zijn verplicht maar deze velden worden niet rood als je eerst de naam invult en je ze daarna niet invult. Dit lossen we in een volgende versie op.

CRM paspoort informatie

Het is in deze versie mogelijk om de paspoortinfo van Contacten te beheren. Er is een extra icon hiervoor toegevoegd in de CRM.

In een volgende versie voegen we ook rechten toe om deze info te mogen inzien of aanpassen.

#6462 CRM card in hyperlinks

Er toont nu een kaartje met details van de CRM, bijvoorbeeld in een CRM autocomplete veld:

#3966 CRM met diakritische tekens

Er is een oplossing doorgevoerd waarmee namen met diakritische tekens gevonden worden in de CRM als je deze zoekt, met en zonder accenten.

Voorbeeld: Desirée wordt gevonden met é en zonder het accent op de e.

#6432 Projecten – Rechten om Projectdetails en Contacten te wijzigen

Er is een extra entry toegevoegd in de Instellingen bij Projecten: Rechten. Op deze pagina stel je rechten in voor Projecten:

Je kunt hier aangeven of iemand Projecten mag wijzigen en/of contacten in projecten mag wijzigen.

Als je de rechten niet hebt op

 • Wijzig details: dan mag je de Projectdetails niet aanpassen
 • Wijzig Contacten: dan mag je de Contacten in een Project niet aanpassen

Je kunt bijgevolg dan ook geen Projecten aanmaken als je deze rechten niet hebt.

Known issue: de +Projecten en +Event zijn nog niet verwijderd als je deze rechten niet hebt. En ook bij de contacten is het wijzig icon nog aanwezig maar je mag de contacten niet wijzigen.

Dit passen we in een volgend release aan. 

Standaard zijn deze rechten niet toegekend. Let dus op na de release moeten deze rechten ingesteld worden voor gebruikers die projecten mogen aanmaken en wijzigen.

#6430 Alleen “eigen” Events zien

In deze versie is het mogelijk in te stellen per Rol dat alleen Events zichtbaar mogen zijn: events waarin de login Contactpersoon is van de CRM in het Project. Ga hiervoor naar de Instellingen | Rollen en vink aan Alleen eigen Events lezen.

In combinatie met de nieuwe rechten voor het Project en de Events is dit een Rol waarmee je bijvoorbeeld een externe gebruiker toegang kunt geven tot eigen events!

#6431 Event Rechten – recht om details in Events aan te passen

In de rechtenstructuur is de volgende aanpassing doorgevoerd: als je in de Instellingen bij Events Rechten geen rechten hebt op bepaalde Event Acties dan mag je deze ook niet meer wijzigen in Events.

Bijvoorbeeld: Vink het recht om Eventnaam te wijzigen uit, dan mag de gebruiker de Eventnaam niet meer wijzigen. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de Boekingstatus van een Event, als je deze uitvinkt voor de rol van de gebruiker dan mag de gebruiker de Boekingstatus niet meer aanpassen!

Known issue: de wijzig event icons zijn nog zichtbaar. Dit lossen we op in een volgende versie.

#6498 Event Memo icon

We voegden een icon toe in de Eventdetails waarmee de tekst ingevoerd in het Event Memo direct zichtbaar wordt:

#6163 Weekweergave locaties openen en sluiten

Net als in de dagweergave is het nu ook in de weekweergaven mogelijk om de locaties te sluiten en te openen.

In dit voorbeeld zie je 2 locaties: Concerten en Theater.

Met een klik op het v-tje voor het Theater worden de ruimtes en boekingen in de locatie Theater zichtbaar.

Met het omgekeerde v-tje verberg je de ruimtes in die locatie.

#6284 Weekweergave grote blokken: organisator toegevoegd

In de weekweergave grote blokken werd de naam van de Organisator toegevoegd op regel 2.

#6500 Weerapplicatie aan en uitzetten

Er is een setting waarmee je de weerapplicatie in het Dashboard Events kunt uit en aanzetten.
Ga hiervoor naar Instellingen | Algemeen | Features in de applicatie

Het is een instelling die van toepassing is op alle gebruikers. Als het vinkje niet aangevinkt is, zie je de weerapplicatie niet in het Dashboard Events.

Tix upload Events & Download standen

In deze versie werd de integratie met Tix toegevoegd. Documentatie over deze koppeling wordt separaat beschikbaar gemaakt.
Vooruitlopend op de aanpassingen die we bij andere kaartverkoopkoppelingen willen doorvoeren het volgende:

Er werd een icoon toegevoegd in de iconenbalk van het Event als de Tix koppeling up & running is. (het tandwiel). Met een klik erop kom je in het scherm waarin je extra velden kunt kiezen per event:

 

Per event kan hier gekozen worden uit diverse velden waarbij de info in die velden live opgehaald wordt uit Tix.

Dit zijn verplichte velden bij het uploaden van Events naar Tix.

In de toekomst breiden we dit scherm wellicht uit met meerdere velden die per event doorgegeven kunnen worden aan het kaartverkoopsysteem.

#6054 Itix upload Uitvoerende uploaden naar Itix

Voor de gebruikers die met het kaartverkoopsysteem van Itix werken werd het veld Uitvoerende toegevoegd.

Dit veld wordt zichtbaar als Ticketing aangevinkt is bij het boeken/wijzigen van een Event.

In een volgende versie gaan we de velden die bij de Itix koppeling horen verplaatsen naar een apart scherm. Zie hiervoor de Tix koppeling in deze release notes, het wordt een vergelijkbaar scherm waarin we deze specifieke Itix velden gaan plaatsen.

Mocht de content van het veld momenteel in een ander veld zitten, laat het ons weten, dan maken we een query waarmee de inhoud naar dit veld verplaatst kan worden.

Aanpassing in de Feed Filter

De Extra Data bij Projecten kan nu separaat opgehaald worden. Wijzig in de URL “events” in “projectlist”.

Dus dit gedeelte: feed/events ->  feed/projectslist?

Bug Fixes

#6717 Icon voor overlappingen toont niet in de weekweergaven

Dit is opgelost, het icon toont nu wel weer bij overlappingen.

#6543 Projectnaam verwijderen uit een Feed Filter was niet mogelijk

Dit is opgelost, het is nu wel mogelijk de geselecteerde projectnamen te verwijderen.

#6477 Item Tag werd niet opgeslagen

Dit is opgelost, bij het invoeren van een item wordt de Tag nu ook opgeslagen. (instellingen Items)

#6300 Kolominhoud aanpassing

In de Projectenlijst werd in de Event ID kolom nogmaals het woord Event ID herhaald. Dit is nu gewijzigd zodat in de kolom alleen het ID zelf te zien is.

#6630 CRM tussenvoegsel werd niet bijgewerkt na wijziging

Dit is opgelost: als je bij het wijzigen van de contactpersoon alleen het tussenvoegsel aanpast, wordt dit nu ook correct opgeslagen.

#6623 Event Actie wijzig datum en tijd resulteerde in een fout

Dit is opgelost: als je bij de Event Actie Wijzig datum en tijd nu de datum leeglaat (zodat de datum blijft zoals deze is) treedt er geen fout meer op.

#6418 Gearchiveerde events werden meegeteld bij aantal events

Dit is opgelost: in de Project Event lijst worden de gearchiveerde events niet meer meegeteld.

#6658 Selecteer alle selecteerde niet alle Events

Dit is opgelost, de hele lijst wordt nu geselecteerd als het vinkje bij selecteer alle aangevinkt wordt.

#6510 Korting in de itemsboekingen issue

Als je een korting toekende en deze later wilde verwijderen werd het € 0,00 i.p.v. een leeg veld. Dit is met name voor rapporten niet wenselijk. Dit is opgelost, het veld is nu weer leeg als je de korting verwijdert.

#6662 Deals kolom werkelijk aanpassen

Het is weer mogelijk om in de kolom werkelijk in de Deal aanpassingen door te voeren in de kosten.