Release 2.0.7 | 02.02.2023

Release 2.0.6 | Januari 2023

Deze versie is niet gereleaset wegens vakanties.

Release 2.0.5 | 24.11.2022

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6499 | Taak toevoegen in een Event

In deze release is het mogelijk om in een Event een nieuwe taak toe te voegen via Alle Taken.

Stappen: Open een Event | Klik op Alle Taken in de Event Details | Het Taakscherm opent en hier is een knop toegevoegd waarmee Nieuwe Taken aangemaakt kunnen worden.

#7419 | Mobile

In de Mobile omgeving is nu de Event Boekingstatus  toegevoegd. De naam van de status wordt geprint in de kleur van de status, boven de Event Tag.

Rapporten

Aanpassingen in standaardrapporten

#2947 | Events – Extra Data

Het is mogelijk gemaakt om nu ook Extra Data velden te selecteren.
Ook is het mogelijk om alle dupliceerbare Extra Data te printen.

#2952 | Projecten – Extra Data

Het is mogelijk gemaakt om nu ook Extra Data velden te selecteren.
Ook is het mogelijk om alle dupliceerbare Extra Data te printen.

#2953 | CRM – Extra Data

Het is mogelijk gemaakt om nu ook Extra Data velden te selecteren.
Ook is het mogelijk om alle dupliceerbare Extra Data te printen.

#2861 | Maandrapporten & Weekrapporten

In deze 2 standaardrapporten zijn 3 aanpassingen doorgevoerd omdat deze rapporten soms in draaitabellen in Excel gebruikt worden en er dan bepaalde restricties zijn i.v.m. kolomkoppen:

 1. Kolom B en C hebben nu niet meer dezelfde kolomkop. Kolom B heeft nu als kolomkop Datum en C Tijden.
 2. Kolom M en L zijn nu aparte kolommen.
 3. De eerste kolom heeft nu ook een kolomkop: Dag

Bug Fixes

#6744 | Feed filter issues

In deze release zijn diverse feed filter issues opgelost:

#7370 Item Bookings soms niet zichtbaar in het Events Endpoint

#7410 Extra Data soms niet zichtbaar in het Projecten Endpoint

#7409 Alleen data aangevinkt in het filter toont nu in de Endpoints

#7178 | Items aantal geboekt bijwerken issue

Om het aantal geboekte items te wijzigen moest je in de vorige release in de regel zelf klikken om de wijziging op te slaan. Dit is nu niet meer nodig.

#7352 | Verwijderen van documenten

Het is in deze release weer mogelijk om Documenten te verwijderen.
Hiervoor zijn Wijzigen rechten nodig per Document Tag.
Instellingen | Documenten | Rechten | Rechten Document Tags
Geef per Rol aan welke Document Types.

Documenten waar geen Tag aan gekoppeld wordt, zijn voor alle gebruikers zichtbaar.

#6063 | Rechten op Document Tags voor Alleen lezen

Het is nu niet meer mogelijk dat Alleen Lezen Rollen rechten krijgen om documenten te wijzigen/verwijderen.

#7385 | Leesbaarheid Item-notitie in de itemlijst

De Items Notitie toonde in zijn geheel in de itemslijst. De kolom was erg breed daardoor. De kolombreedte is aangepast en je ziet de gehele tekst van de memo nu als je er met de muis overheen gaat.

#7016 | Itemsvolgorde aanpassen

Het is nu weer mogelijk om de volgorde van de Items aan te passen in de Itemslijst door deze naar een andere positie te slepen, binnen de Tag of naar een andere Tag.

#7343 | Kleur van Document Tags

De kleur van de Document tag is nu weer zichtbaar bij het instellen van de Rechten op Document Tags.

#7427 | Items connecties

Als je in de prijslijst van Items of Ruimtes een connectie instelt (bijvoorbeeld prijs alleen geldig als een bepaald CRM type van toepassing is) dan wordt deze prijs nu correct toegepast.

#6766 | Items prijsissue

Bij het wijzigen van eenheden of prijslijsten in de ruimte of itemboekingen wordt de planning start en eind nu correct verwerkt.

Known issues

#7202 | Event Memo issue

Na het verplaatsen (via slepen) van een Event in de dag of weekweergave is het event memo niet meer zichtbaar in de Event Details. Het memo is wel nog zichtbaar via het i’tje in de eventblokken.

#7497 | Document Tag issue

Als je een nieuwe Document Tag on the fly aanmaakt tijdens het uploaden van een Document dan is het

Document niet zichtbaar in de lijst. Als je nadien de rechten op de Document Tag instelt is het Document wel zichtbaar.

Release 2.0.4 | 02.11.2022

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten.

Bekijk hier de Denk mee vragen die we de afgelopen weken gesteld hebben.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.
In deze release zijn nieuwe iRepertoire Endpoints beschikbaar.

Nieuwe Functionaliteiten

Aanpassingen

#5911 | Rechten op Document Tags

In deze release is het mogelijk om de rechten op Document Tags in te zetten.

Toelichting:

Instellingen | Documenten | Rechten | Rechten Document Tags
Er zijn 2 kolommen toegevoegd: Alleen lezen en Wijzigen.
Per Rol kan hier ingesteld worden wie Documenten met bepaalde Tags mag wijzigen, zien of niet zien.

 

2 known issues:

 1. De kleuren van de tags in de kolom Wijzigen tonen niet.
 2. Als een Rol wel rechten heeft om Documenten te uploaden, maar geen rechten op de bestaande Tags, dan kan de gebruiker in die Rol geen documenten uploaden.

#7005 | Overlap icoon verzoek

Het overlap icoon toont nu ook bij secundaire ruimtes. Dit toonde alleen bij de eerste ruimte in een Event als er een ander Event op dat moment ook in die Ruimte plaatsvindt.

Rapporten

Nieuwe rapporten

#2706 | Project Draaiboek

2 nieuwe versies werden toegevoegd

 • Projectdraaiboek – met Eventlijst
 • Projectdraaiboek – zonder Eventlijst

#2800 | Draaiboek

2 nieuwe versies werden toegevoegd:

 • Draaiboek – met Eventlijst

In deze versie tonen alle Events in het Project

 • Draaiboek – zonder Eventlijst

In deze versie tonen de events niet.

Het rapport Draaiboek is er ook nog, hierin is niets gewijzigd.

#2588 | Events – Extra Data

2 nieuwe versies werden toegevoegd:

 • Events – Extra Data – niet ingevuld

Dit rapport toont events waarbij Extra Data Velden niet ingevuld zijn. De niet ingevulde velden tonen in de laatste kolom in het rapport.

 • Events – Extra Data – alleen ingevulde velden

Dit rapport toont events waarbij Extra Data Velden ingevuld zijn.

Het rapport Events – Extra Data is er ook nog, dit toont alles, hierin is niets gewijzigd.

Aanpassingen in Standaardrapporten

#2909 | Tix kaartverkooprapport

De naam Tix is vervangen door Tixly

#2861 | Maandlijst met selecties

In dit rapport zijn 2 wijzigingen doorgevoerd:

 • Voor alle records worden nu de datum en tijd getoond
 • Er is een extra selectie toegevoegd voor het printen van alleen events met overlappingen

Opmerking: in de volgende versie willen we deze wijzigingen ook doorvoeren in rapport Weeklijst met selecties.

Bug Fixes

Issues met Extra Data velden in de Feeds

Dupliceerbare Extra Data Veldgroepen veroorzaakten fouten in de Data Feeds voor CRM, Events en Projecten.  Deze issues zijn opgelost in alle omgevingen.

#7081 | Issue met boekingsrechten

Het is nu niet meer mogelijk om ruimtes te verwijderen uit boekingen als de gebruiker geen rechten heeft om items te verwijderen.

Toelichting:

Instellingen | Items | Rechten | Boekingsrechten -> verwijderen is niet aangevinkt

<dit wil zeggen dat gebruikers in deze rol geen ruimtes of items mogen verwijderen uit boekingen>

Als je met deze rechten een Event opent en het Event wijzigt zie je dat alle geboekte ruimtes grijs zijn. De gebruiker kan geen ruimtes verwijderen uit de boeking.

 

Known issue: de locatie is ook grijs maar je kunt erop klikken waarna de locatie niet meer grijs is. Dit doet verder niets. We lossen die op in de volgende release.

#7116 | CRM filter issue na data-import

Specifiek issue voor 1 omgeving: na een grote data-import functioneerde de CRM filter niet meer correct. Dit is opgelost.

#7264 | Overlap icoon toonde niet meer

In release 2.0.3 toonde het overlap icoon bij de ruimtes niet meer. Dit is opgelost in deze release.

#6779 | Issue met zoeken naar Ruimte in Event Wizard

Als je in de vorige versie zocht op een locatie werd deze gemarkeerd maar de ruimtes in deze locatie niet. Dit is opgelost in deze versie.

Release 2.0.3

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten

Belangrijkste nieuwe feature in deze Release is:

Verbeteringen in de Endpoints waarbij Extra Data velden eenvoudiger opgehaald kunnen worden.

De Denk mee vraag voor deze release was mag de contactpersoon bij een project automatisch referentie worden van de Organisator. Dit feature is niet doorgevoerd omdat het aantal stemmen tegen te hoog was.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

In deze release zijn de iRepertoire Endpoints beschikbaar.

Nieuwe Functionaliteiten

#6319 Feed / Endpoints met Extra Data

In deze release zijn wijzigingen doorgevoerd in de Feeds / Endpoints zodat de extra data velden eenvoudiger te gebruiken zijn in Excel. Zie onderstaand plaatje voor de nieuw structuur. De Extra Data velden worden nu per sectie en pagina en veld weergegeven.

Het is belangrijk deze verbetering te testen als je gebruik maakt van de Feed, wellicht moeten sommige calls aangepast worden door deze verbetering.

De wijzigingen zijn woensdag uiteraard ook zichtbaar via swagger.

#6655 Feed performance bij boekingen

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de performance bij het ophalen van boekingen (items en ruimtes) via de Feed / Event Endpoint. Er komt nu geen time out meer als er veel boekingen zijn.

Aanpassingen

#6511 | i – eventnaam

De inhoud van het veld Eventnaam wordt nu volledig afgedrukt in het i’tje in de dag en weekweergave.

#6512 | i – Projectnaam

De projectnaam is nu een hyperlink naar het betreffende Project in het i’tje in de dag en weekweergave.

#7079 | Endpoints (Feeds) velden met een ‘ in de naam

Het is nu mogelijk om velden met een apostrof in de naam zonder fout via de feed op te halen

Rapporten

Er zijn enkele rapporten toegevoegd bij specifieke klanten waarmee op gezette tijden een e-mail met bepaalde wijzigingen gezonden wordt naar e-mailadressen van CRM’s met een specifieke CRM Tag.

Denk hierbij voorbeeld aan: een mail als extra data veld nr. x gewijzigd werd in de afgelopen x uren of events waarbij de status gewijzigd is en .. Er zijn allerlei combinaties mogelijk.

Op verzoek ontwikkelen we deze maatwerkrapporten.

Aanpassingen in Standaardrapporten

#2903 | Kaartverkooprapport

In de vorige versie van dit rapport toonden sommige events 2 keer. Dit is opgelost.

Bug Fixes

De volgende bugfixes zijn doorgevoerd in deze release

#6775 | Een rol kon niet verwijderd worden

De rol is verwijderd voor deze release en het probleem waardoor de rol niet verwijderd kon worden is opgelost.

#6990 | Alleen lezen rol kon toch bepaalde CRM data aanpassen

Het is niet meer mogelijk voor gebruikers met Alleen Lezen rechten om de geboortedatum, datum overlijden en nationaliteit aan te passen in de CRM.

Het blok met deze velden in de CRM is recentelijk toegevoegd en de rechten waren nog niet 100% afgerond. Dit is nu afgerond.

#7042 | CRM contact issue

Het issue waarbij de CRM contactpersoon niet toonde in de CRM lijst als er een andere Contactpersoon als referentie ingesteld was bij de betreffende Contactpersoon is opgelost in deze release.

#7052 | Project eerste en laatste datum

In de Event Details in het blok waar de Projectdetails zichtbaar zijn werd de einddatum van het project (dit is de datum van het laatste event in dit Project) niet correct getoond. Dit is nu opgelost, de datum van het laatste event toont nu weer.

#7057 |Instellingen positie iconen

In de instellingen | Events | Filters | Feed filters toonden de wijzig en verwijder iconen in de 3e kolom i.p.v. in de laatste kolom. Deze zijn verplaatst naar de laatste kolom in deze release.

#6985 | Taken gekoppeld aan Events fout

De fout die optrad als je een taak koppelde aan een Event is opgelost.

#7036 | Mobile issue met datum

In de vorige release werd na een datumselectie een event getoond van de dag ervoor. Dit is opgelost in deze release: je ziet nu de events van de gekozen datum weer.

Let op: events waarbij de datum over meerdere dagen loopt tonen tot en met de laatste dag.

#7041 | Issue met het verwijderen van CRM’s

Incidenten waarbij bepaalde CRM’s niet verwijderd konden worden, zijn opgelost in deze release.

#7048 Events | Geconnecteerde events issue met icons

Als je in de geconnecteerde eventslijst een icon aanklikt kom je nu weer in de juiste pagina terecht.

#7066 Events | Geconnecteerde events issue met Event Details blok

Als je in de geconnecteerde eventslijst naar een ander Event gaat, worden nu weer de juiste details getoond in het Event Details blok.

Release 2.0.2

Met deze release leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten en enkele nieuwe Rapporten.

Belangrijkste nieuwe feature in deze Release is:

 • Rapporten in de Mobile versie

Enkele features die in gang gezet zijn maar nog niet afgerond zijn voor deze release:

 • Extra Data Feed | Events endpoint – data in kolommen
 • Setting om de eindtijd van de dag te bepalen
 • Scrollen door de weken

De Denk mee vraag voor deze release was het verwisselen van de Projectnaam met de naam van de Organisator van het Project, in de Grote Blokken in de Weekweergave. Dit is doorgevoerd in deze release.

Er is maatwerk in kaart gebracht in deze sprint: de integratie met Enviso.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6966 Rapporten & de Mobile

In deze release kun je in de Mobile versie Rapporten maken. Er is hiervoor een nieuw icoon geïntroduceerd in de Mobile versie.

De rapporten worden net zoals op de pc geopend in de report viewer of direct in het gewenste formaat, afhankelijk van de instellingen bij de rapporten.

Ook zijn er aanpassingen gedaan zodat de gebruikers alleen de rapporten zien waar zij rechten voor hebben in de rol.

#7007 Denk mee vraag | Weekweergave grote blokken aanpassing

In deze release zijn de Projectnaam en de naam van de Organisator omgewisseld in de Weekweergave Grote Blokken.  Waar eerst de Projectnaam stond (onderaan) staat nu de naam van de Organisator van het Project en waar de naam van de Organisator stond staat nu de naam van het Project.

#6319 Events endpoint Extra data in kolommen

Dit Feature is beschikbaar in de volgende Release.

#6124 Scrol door de weken zonder klik

Dit Feature is beschikbaar in de volgende Release.

#6024 Eindtijd van de dag instelling

Dit Feature is beschikbaar in de volgende Release.

Rapporten

In deze release voegden we enkele nieuwe rapporten toe.

Nieuwe Rapporten

# Projecten en inkomsten

Dit rapport is een uitbreiding op het rapport Projectinkomsten en het geeft de mogelijkheid per project de totale inkomsten te zien, met totalen voor alle ruimtes in het project en per Item tag de planning en werkelijke bedragen.

Aanpassingen in Standaardrapporten

#2760 Rapport Extra data

Er is een fix doorgevoerd en nu print het veldtype Afbeelding ook. In de vorige release was het veldtype in dit rapport leeg als het type Afbeelding was.

#2890 Rapport Events – Extra Data

Diverse issues in dit rapport werden opgelost:

 • De datum van de laatste invoer werd toegevoegd in tijdkolommen
 • De tijd werd in 24h format geprint
 • Het scheidingsteken in velden van type valuta was een punt i.p.v. een komma
 • Ja / Nee velden werden als Nee geprint als er niets ingevuld was

Bug Fixes

De volgende bugfixes zijn doorgevoerd in deze release:

#6037 Project | Naam niet zichtbaar

Bij het aanmaken of wijzigen van een Event – als je op terug klikt om naar de Projectdetails te gaan – was het veld waarin de naam van het Project moet staan leeg. Dit is opgelost in deze release, je ziet nu weer de Projectnaam.

#6974 Actie | issue met kopieer event

De fout in de actie waarmee je events kunt kopiëren is opgelost.

#6975 Events | Issue met een reeks events boeken

Het issue met het boeken van een reeks events waarbij niet alle events aangemaakt werden is opgelost.

Known issue is dat aan het einde van dit proces een leeg scherm toont. Dit wordt in de volgende release opgelost.

#6919 CRM | Een CRM contact toont 2 maal in de CRM lijst

Dit incident dat optrad in een klantomgeving is opgelost.

#6984 CRM | Een specifiek CRM record werd niet gevonden.

Dit incident dat optrad in een klantomgeving is opgelost.

#6987 Items | issue met werkelijke prijzen

In de vorige release was het niet mogelijk om de werkelijke prijzen bij ruimtes en items bij te werken als in de planning al een prijslijst geselecteerd was. Dit is opgelost in deze release.  

#6766 Items | Issue met de totalen

Bij het wijzigen van eenheden werden bij bepaalde scenario’s de kommen met totalen leeg getoond in de itemsboekingen. Dit is opgelost. Let op: als de eenheid ingesteld is op planningsuren en deze zijn niet ingevuld in de boeking, dan blijven de totalen leeg.

#6989 Items | issue met toevoegen prijzen

In deze release is het weer mogelijk om in de instellingen van de Items nieuwe prijzen toe te voegen.

Release 2.0.1

In deze versie leveren we nieuwe functionaliteiten, diverse Bugfixes en aanpassingen in Standaardrapporten en enkele nieuwe Rapporten.

Belangrijkste features in deze Release zijn:

 • Notificaties
 • De koppeling met Ticketmaster

De volgende maatwerkontwikkelingen zijn op verzoek gedaan in deze Release

 • Een koppeling met OPAS

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6846 Notificaties

Bij belangrijke wijzigen zie je nu een Notificatie, rechtsboven is hiervoor een belletje toegevoegd. Het aantal wijzigingen zie je naast het belletje en als je erop klikt zie je welke wijzigingen er gedaan zijn.

Het betreft in deze release een notificatie bij de volgende wijzigingen:

 • een wijziging in de boekingsstatus van een event
 • een wijzigen in de eventdatum of tijd
 • een wijziging van ruimtes in een event

#5048 Ophalen standen uit Ticketmaster

In deze release is het mogelijk ticketstanden op te halen uit Ticketmaster. Documentatie hierover wordt separaat voorzien.

In een volgende release wordt het mogelijk meerdere ticketingsystemen tegelijk te activeren, soms is dit nodig bijvoorbeeld als er een popconcert is dat via Ticketmaster verkocht wordt maar je verkoopt ook via je eigen ticketingsysteem.

#6467 CRM: Alternatieve namen

In de CRM is het nu mogelijk alternatieve namen voor Organisaties en voor Contactpersonen aan te maken, bijvoorbeeld om een naam te registeren waaronder het bedrijf of de persoon ook bekend is.

Voorbeelden zijn Event Software Benelux is ook bekend onder de naam ESB, Jacob ter Veldhuis is ook bekend onder de naam Jacob TV. Je kunt per CRM een lijst met alternatieve namen invoeren en van de naam aangeven of het een publicatienaam is of niet.

In een volgende release worden de alternatieve namen ook meegenomen in de zoekopdrachten.

Rapporten

In de week waarin deze release beschikbaar komt, leveren we een aantal nieuwe rapporten op en een aantal aanpassingen op standaard rapporten. Mocht je de nieuwe / gewijzigde rapporten nog niet direct zien wacht dan even tot later in de week.

Nieuwe Rapporten

#2858 Projecten met Organisator = Persoon

Dit rapport geeft een overzicht van de Projecten waarbij de Organisator een Persoon is en geen Bedrijf. Het heeft verder geen selecties en is te vinden in het Dashboard Events.

#2849 Kaartverkoop Rapport

Er is een rapport toegevoegd waarmee ticketstanden getoond worden. Dit rapport is beschikbaar voor de volgende ticketingsystemen: Active Tickets  Itix, , Ticketmaster, TicketMatic en Tix

Selecteer een Datumrange, Status, Project Tag(s), Event Tag(s), Ruimte(s)

In de uitvoer zie je de velden die je ook ziet in de weeklijst en een aantal extra kolommen:

Ticketing ID (het id van het event in het kaartverkoopsysteem)

Verkocht | Gereserveerd | Bedrag verkocht | Bedrag gereserveerd | Totaal aantal | Totaal bedrag

Aanpassingen in standaardrapporten

#2769 Weeklijst (met selecties)

Er is een criteria toegevoegd waar mee het mogelijk wordt het memoveld te printen of niet. Het veld is toegevoegd als laatste kolom.

De locatie werd toegevoegd in de rapportselectie.

In de Weeklijst – deze week print het memoveld standaard nu.

#2770/2861 Maandlijst (met selecties)

Er is een criteria toegevoegd waar mee het mogelijk wordt het memoveld te printen of niet. Het veld is toegevoegd als laatste kolom.

De locatie werd toegevoegd in de rapportselectie.

In de Weeklijst – deze week print het memoveld standaard nu.

#2848 Draaiboek

Alle query’s in dit rapport zijn geoptimaliseerd. Het duurde in de vorige versie soms te lang om alle data op tijd te verzamelen en deze door te geven in het rapport. Hierdoor zag je of niets of een error 500. Dit is opgelost.

#2857/2811 Items planning

Er is een selectiecriterium toegevoegd: item. In de uitvoer zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • datum en tijd velden zijn nu in aparte cellen
 • planning start en eind (data en tijden) zijn toegevoegd
 • ieder record heeft alle info over het event, dit omdat er in Excel vaak nog selecties gemaakt worden.

#2416 Seizoensrapport

In dit rapport wordt nu voor de ruimte de locatie geprint.

Bugfixes

#6373 CRM: Nationaliteit kan niet verwijderd worden

Het is nu weer mogelijk om de nationaliteit te verwijderen.

# 6673 CRM: Tags volgorde issue

Alleen voor omgevingen waarin eerder de voorlopige 2.0.1 release opgeleverd werd:

In deze release is het weer mogelijk om de CRM Tags volgorde aan te passen.

#6350 CRM: Websites

Een incident waarbij meerdere website adressen in de CRM leeg waren en niet verwijderd konden worden is opgelost.

#6764 Project Extra Data foutmelding

Een incident waarbij een Extra Data veld een fout toonde is opgelost.

(project id 3061, extra data financieel)

#6403 Itemboekingen: issue met drag & drop

Als je Items verplaatst (met het drag & drop icon) in de Itemboekingentabel dan wordt de positie in deze release weer bewaard.

#6409 Memo aanpassen in het i’tje

Het is in deze release niet meer mogelijk het Event Memo aan te passen via het i’tje. Dit kan alleen nog via Wijzig Event. Je kunt de inhoud wel nog steeds zien in het i’tje.

#6755 Event Details: issue met lay-out bij lange ruimte-namen

In deze release wordt de naam afgebroken en verder weergegeven op de volgende regel. In de vorige release toonde de naam door het volgende blok.

#6479 Extra Data type Datum issue

In deze release is het weer mogelijk om een datumveld leeg te maken. Hiervoor is een x toegevoegd naast het datumveld. Klik erop en de datum is verwijderd.

#6397 Instellingen | Extra Data | Rechten: issue met boekingen en items rechten

Bij het toekennen van rechten op Extra Data gekoppeld aan (Item)boekingen was het niet mogelijk de rechten onder Boekingen in te stellen, deze rechten werden per abuis getoond in de rechten op de Items. Dit is gecorrigeerd.

#6774 Instellingen | Extra Data | Rechten: issue met alleen lezen rechten

Het is nu weer mogelijk om de rechten op Extra Data van Wijzigen naar Alleen Lezen in te stellen.

#6598 Instellingen | Ruimtes en Items Prijslijst criteria issue

Incidenten waarbij de criteria in de Prijslijsten niet ingevoerd en of aangepast konden worden zijn opgelost in deze release.

#6122 Instellingen | Procesflow: issue met scrollen

Het is nu weer mogelijk om te scrollen in de lijst met rollen in de instellingen van de Procesflow.

#6282 Instellingen | Events | Filters: issue met FeedFilter

Bij het opslaan van een FeedFilter werd de datum van vandaag toegevoegd in de 2 datumvelden. Dit is opgelost in deze release.

Nieuw in de lijst met FeedFilters is dat er 2 kolommen toegevoegd zijn: de startdatum en de einddatum. Dit is handig omdat je zo direct ziet voor welke datumrange de filter aangemaakt is.

#6281 Dagweergave: weergave tijden

Als een event over meerdere dagen geboekt is, zag je het jaartal bij de einddatum niet in de dagweergave, dit is toegevoegd in deze release. Ook is het woord “einde” toegevoegd om aan te geven dat het de einddatum betreft.

#6432 Project | Rechten Alleen lezen issue

Het is nu niet meer mogelijk om details in Projecten te wijzigen als de Rechten in de Rol ingesteld zijn voor Alleen lezen. (het wijzig icon is verwijderd bij de Eigenaar, Organisator en Contactpersoon).

#6712 Projecten performance

De performance in de projectenlijst is verbeterd. Het laden van de lijst gaat nu weer snel.

#6137 Wachtwoord vergeten tekstaanpassing

In de vorige release zag je na het opvragen van je wachtwoord het volgende: Je ontvangt een e-mail me je nieuwe wachtwoord. Dit was niet correct, je ontvangt een mail met een link om je wachtwoord aan te passen.

Release 2.0.0

In deze versie leveren we nieuwe functionaliteiten en diverse bugfixes. Nieuw in deze release notes is dat we ook de known issues bij de nieuwe functionaliteiten toevoegen.

Let op: de rechten op projecten zijn aangepast, het is belangrijk deze rechten in te stellen, zie onder  nieuwe ontwikkelingen Projecten #6432

Ook is de integratie met Tix is toegevoegd waarbij extra schermen ontwikkeld zijn met daarin Tix specifieke velden i.v.m. de upload van Events naar Tix.

De functionaliteiten die ontwikkeld zijn voor iStaff en iRepertoire worden separaat gedocumenteerd.

Nieuwe Functionaliteiten

#6188 CRM uitbreiden

In de CRM details van contacten is het nu mogelijk om een geboortedatum en een datum van overlijden in te voeren en de nationaliteit van de contactpersoon te kiezen. De velden zijn niet verplicht.

Mocht de geboortedatum niet bekend zijn (bijvoorbeeld bij hele oude musici) dan kun je ook het geboortejaar invullen.

De tabel bij het veld Nationaliteit is de landentabel die je ook ziet bij het kiezen van een land bij het adres.

Known issue hierbij is dat de taal Engels is en eenmaal gekozen kan het niet meer ongedaan gemaakt worden.
Dit is ook zo bij de geboortedatum en datum overlijden.
We lossen dit in een van de volgende versies op.

 

De nieuwe velden zijn alleen beschikbaar voor contactpersonen en niet voor bedrijven. De velden zijn met name toegevoegd omdat de gebruikers van de Repertoire-module deze nodig hebben. We denken dat deze velden ook handig zijn voor andere gebruikers -voor relatiebeheer- en hebben ze daarom voor alle gebruikers beschikbaar gemaakt.

#6615 CRM banknummers

Het is in deze versie mogelijk om de banknummers van een Bedrijf en/of een Contactpersoon toe te voegen.

Boven in de blauwe balk is hiervoor Banknummers toegevoegd.

Een CRM kan meerdere banknummers hebben. Je voegt deze eenvoudig toe met de +voeg toe knop.

Het is verplicht om of een banknummer (indien er geen IBAN is bijvoorbeeld voor niet Europese banken) of een IBAN code in te voeren.

In een volgende release voegen we de IBAN check toe en zorgen we ervoor dat er rechten ingesteld kunnen worden.

Het is mogelijk aan te geven welk nummer het standaardnummer is. Dit nummer gebruiken we bijvoorbeeld in routines waarmee SEPA bestanden gemaakt kunnen worden.

Known issue: het banknummer of de IBAN code zijn verplicht maar deze velden worden niet rood als je eerst de naam invult en je ze daarna niet invult. Dit lossen we in een volgende versie op.

CRM paspoort informatie

Het is in deze versie mogelijk om de paspoortinfo van Contacten te beheren. Er is een extra icon hiervoor toegevoegd in de CRM.

In een volgende versie voegen we ook rechten toe om deze info te mogen inzien of aanpassen.

#6462 CRM card in hyperlinks

Er toont nu een kaartje met details van de CRM, bijvoorbeeld in een CRM autocomplete veld:

#3966 CRM met diakritische tekens

Er is een oplossing doorgevoerd waarmee namen met diakritische tekens gevonden worden in de CRM als je deze zoekt, met en zonder accenten.

Voorbeeld: Desirée wordt gevonden met é en zonder het accent op de e.

#6432 Projecten – Rechten om Projectdetails en Contacten te wijzigen

Er is een extra entry toegevoegd in de Instellingen bij Projecten: Rechten. Op deze pagina stel je rechten in voor Projecten:

Je kunt hier aangeven of iemand Projecten mag wijzigen en/of contacten in projecten mag wijzigen.

Als je de rechten niet hebt op

 • Wijzig details: dan mag je de Projectdetails niet aanpassen
 • Wijzig Contacten: dan mag je de Contacten in een Project niet aanpassen

Je kunt bijgevolg dan ook geen Projecten aanmaken als je deze rechten niet hebt.

Known issue: de +Projecten en +Event zijn nog niet verwijderd als je deze rechten niet hebt. En ook bij de contacten is het wijzig icon nog aanwezig maar je mag de contacten niet wijzigen.

Dit passen we in een volgend release aan. 

Standaard zijn deze rechten niet toegekend. Let dus op na de release moeten deze rechten ingesteld worden voor gebruikers die projecten mogen aanmaken en wijzigen.

#6430 Alleen “eigen” Events zien

In deze versie is het mogelijk in te stellen per Rol dat alleen Events zichtbaar mogen zijn: events waarin de login Contactpersoon is van de CRM in het Project. Ga hiervoor naar de Instellingen | Rollen en vink aan Alleen eigen Events lezen.

In combinatie met de nieuwe rechten voor het Project en de Events is dit een Rol waarmee je bijvoorbeeld een externe gebruiker toegang kunt geven tot eigen events!

#6431 Event Rechten – recht om details in Events aan te passen

In de rechtenstructuur is de volgende aanpassing doorgevoerd: als je in de Instellingen bij Events Rechten geen rechten hebt op bepaalde Event Acties dan mag je deze ook niet meer wijzigen in Events.

Bijvoorbeeld: Vink het recht om Eventnaam te wijzigen uit, dan mag de gebruiker de Eventnaam niet meer wijzigen. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de Boekingstatus van een Event, als je deze uitvinkt voor de rol van de gebruiker dan mag de gebruiker de Boekingstatus niet meer aanpassen!

Known issue: de wijzig event icons zijn nog zichtbaar. Dit lossen we op in een volgende versie.

#6498 Event Memo icon

We voegden een icon toe in de Eventdetails waarmee de tekst ingevoerd in het Event Memo direct zichtbaar wordt:

#6163 Weekweergave locaties openen en sluiten

Net als in de dagweergave is het nu ook in de weekweergaven mogelijk om de locaties te sluiten en te openen.

In dit voorbeeld zie je 2 locaties: Concerten en Theater.

Met een klik op het v-tje voor het Theater worden de ruimtes en boekingen in de locatie Theater zichtbaar.

Met het omgekeerde v-tje verberg je de ruimtes in die locatie.

#6284 Weekweergave grote blokken: organisator toegevoegd

In de weekweergave grote blokken werd de naam van de Organisator toegevoegd op regel 2.

#6500 Weerapplicatie aan en uitzetten

Er is een setting waarmee je de weerapplicatie in het Dashboard Events kunt uit en aanzetten.
Ga hiervoor naar Instellingen | Algemeen | Features in de applicatie

Het is een instelling die van toepassing is op alle gebruikers. Als het vinkje niet aangevinkt is, zie je de weerapplicatie niet in het Dashboard Events.

Tix upload Events & Download standen

In deze versie werd de integratie met Tix toegevoegd. Documentatie over deze koppeling wordt separaat beschikbaar gemaakt.
Vooruitlopend op de aanpassingen die we bij andere kaartverkoopkoppelingen willen doorvoeren het volgende:

Er werd een icoon toegevoegd in de iconenbalk van het Event als de Tix koppeling up & running is. (het tandwiel). Met een klik erop kom je in het scherm waarin je extra velden kunt kiezen per event:

 

Per event kan hier gekozen worden uit diverse velden waarbij de info in die velden live opgehaald wordt uit Tix.

Dit zijn verplichte velden bij het uploaden van Events naar Tix.

In de toekomst breiden we dit scherm wellicht uit met meerdere velden die per event doorgegeven kunnen worden aan het kaartverkoopsysteem.

#6054 Itix upload Uitvoerende uploaden naar Itix

Voor de gebruikers die met het kaartverkoopsysteem van Itix werken werd het veld Uitvoerende toegevoegd.

Dit veld wordt zichtbaar als Ticketing aangevinkt is bij het boeken/wijzigen van een Event.

In een volgende versie gaan we de velden die bij de Itix koppeling horen verplaatsen naar een apart scherm. Zie hiervoor de Tix koppeling in deze release notes, het wordt een vergelijkbaar scherm waarin we deze specifieke Itix velden gaan plaatsen.

Mocht de content van het veld momenteel in een ander veld zitten, laat het ons weten, dan maken we een query waarmee de inhoud naar dit veld verplaatst kan worden.

Aanpassing in de Feed Filter

De Extra Data bij Projecten kan nu separaat opgehaald worden. Wijzig in de URL “events” in “projectlist”.

Dus dit gedeelte: feed/events ->  feed/projectslist?

Bug Fixes

#6717 Icon voor overlappingen toont niet in de weekweergaven

Dit is opgelost, het icon toont nu wel weer bij overlappingen.

#6543 Projectnaam verwijderen uit een Feed Filter was niet mogelijk

Dit is opgelost, het is nu wel mogelijk de geselecteerde projectnamen te verwijderen.

#6477 Item Tag werd niet opgeslagen

Dit is opgelost, bij het invoeren van een item wordt de Tag nu ook opgeslagen. (instellingen Items)

#6300 Kolominhoud aanpassing

In de Projectenlijst werd in de Event ID kolom nogmaals het woord Event ID herhaald. Dit is nu gewijzigd zodat in de kolom alleen het ID zelf te zien is.

#6630 CRM tussenvoegsel werd niet bijgewerkt na wijziging

Dit is opgelost: als je bij het wijzigen van de contactpersoon alleen het tussenvoegsel aanpast, wordt dit nu ook correct opgeslagen.

#6623 Event Actie wijzig datum en tijd resulteerde in een fout

Dit is opgelost: als je bij de Event Actie Wijzig datum en tijd nu de datum leeglaat (zodat de datum blijft zoals deze is) treedt er geen fout meer op.

#6418 Gearchiveerde events werden meegeteld bij aantal events

Dit is opgelost: in de Project Event lijst worden de gearchiveerde events niet meer meegeteld.

#6658 Selecteer alle selecteerde niet alle Events

Dit is opgelost, de hele lijst wordt nu geselecteerd als het vinkje bij selecteer alle aangevinkt wordt.

#6510 Korting in de itemsboekingen issue

Als je een korting toekende en deze later wilde verwijderen werd het € 0,00 i.p.v. een leeg veld. Dit is met name voor rapporten niet wenselijk. Dit is opgelost, het veld is nu weer leeg als je de korting verwijdert.

#6662 Deals kolom werkelijk aanpassen

Het is weer mogelijk om in de kolom werkelijk in de Deal aanpassingen door te voeren in de kosten.